Main Menu
User Menu

Velitelství divisní oblasti 3 [1939-1940]

3rd Divisional District Command / Veliteľstvo divíznej oblasti 3

     
Název:
Name:
Velitelství divisní oblasti 3
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo divíznej oblasti 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.10.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Vyšší velitelství 3
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1940
Nástupce:
Successor:
Velitelství divisní oblasti 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.10.1939-01.10.1940 Hlavní vojenské velitelství
Dislokace:
Deployed:
20.10.1939-01.10.1940 Prešov, ? /
Velitel:
Commander:
20.10.1939-09.01.1940 Malár, Augustín (plukovník generálního štábu)
09.01.1940-01.10.1940 Pulanich, Anton (generál 2. třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.10.1939-01.10.1940 Dělostřelecký pluk 3
20.10.1939-01.02.1940 Dělostřelecký pluk 4
20.10.1939-01.10.1940 Jezdecký přezvědný oddíl 3
20.10.1939-01.10.1940 Pěší pluk 1
DD.10.1939-DD.05.1940 Samostatná peruť II
01.11.1939-01.10.1940 Pěší pluk 8
20.10.1940-01.10.1940 Pěší pluk 2

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Vyššie veliteľstvo 1
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-divisni-oblasti-3-1939-1940-t49266#396809Verze : 0
MOD