Main Menu
User Menu

Velitelství divisní oblasti 1 [1939-1944]

1st Divisional District Command / Veliteľstvo divíznej oblasti 1

     
Název:
Name:
Velitelství divisní oblasti 1
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo divíznej oblasti 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.10.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Vyšší velitelství 1
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
Obranná oblast 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.10.1939-01.10.1940 Hlavní vojenské velitelství
01.10.1940-30.08.1944 Velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.05.1940-30.08.1944 Trenčín, ? /

Velitel:
Commander:
20.10.1939-08.01.1940 Pulanich, Anton (Generál II. triedy)
08.01.1940-01.10.1940 Malár, Augustin (Plukovník)
19.11.1940-22.06.1941 Turanec, Jozef (Plukovník)
01.04.1942-01.09.1942 Černek, Ján (Podplukovník)
DD.01.1944-18.05.1944 Markus, Mikulaš (Plukovník)
18.05.1944-30.08.1944 Zverin, Ondrej (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
28.01.1942-29.06.1942 Golian, Ján (Major)
29.06.1942-DD.10.1942 Tóth, Jozef (Stotník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.10.1939-22.06.1941 Dělostřelecký pluk 1
20.10.1939-01.10.1940 Jezdecký přezvědný oddíl 1
20.10.1939-01.10.1940 Lehká protiletadlová baterie 4
20.10.1939-01.10.1940 Pěší pluk 4
20.10.1939-01.10.1940 Pěší pluk 5
20.10.1939-01.05.1940 Samostatná peruť III
01.11.1939-01.10.1940 Pěší pluk 7
01.10.1940-30.08.1944 Automobilní prapor 1
01.10.1940-22.06.1941 Jezdecký přezvědný oddíl 1
01.10.1940-22.06.1941 Pionýrsky prapor 1
01.10.1940-22.06.1941 Pěší pluk 1
01.10.1940-22.06.1941 Pěší pluk 2
01.10.1940-22.06.1941 Pěší pluk 3
01.10.1940-22.06.1941 Rota kanónů proti útočné vozbě 1
01.10.1940-22.06.1941 Spojovací prapor 1
12.08.1941-18.05.1944 Dělostřelecký pluk 1
12.08.1941-18.05.1944 Jezdecký přezvědný oddíl 1
12.08.1941-18.05.1944 Pionýrsky prapor 1
12.08.1941-18.05.1944 Pěší pluk 1
12.08.1941-18.05.1944 Pěší pluk 2
12.08.1941-18.05.1944 Pěší pluk 3
12.08.1941-18.05.1944 Rota kanónů proti útočné vozbě 1
01.08.1943-18.05.1944 Spojovací prapor 1

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
Kliment, Charles K. – Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-divisni-oblasti-1-1939-1944-t49264#527801Verze : 1
MOD