Main Menu
User Menu

Kynologické středisko [1996-2008]

Kynologické stredisko

     
Název:
Name:
Kynologické středisko
Originální název:
Original Name:
Kynologické stredisko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1996
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2008
Nástupce:
Successor:
Centrum výcviku a kynológie vojenskej polície
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.1996-DD.MM.RRRR ?
01.01.1997-01.03.2006 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku
01.03.2006-01.07.2008 Výcvikové středisko vojenské policie
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1996-01.07.2008 Hronsek, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.1996-30.06.2008
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:

Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.mp.mil.sk/
URL : https://www.valka.cz/Kynologicke-stredisko-1996-2008-t49236#294048Verze : 0
MOD
Kynologické stredisko Hronsek


Do podriadenosti Výcvikového centra vojenskej polície v Liptovskom Mikuláši patrí Kynologické stredisko Hronsek od 1. marca 2006. Kynologické stredisko sa zameriava na výcvik psov pre strážnu službu, vyhľadávanie výbušnín, drog a zasypaných ľudí. Celé stredisko sa rozprestiera na pozemku (bývalý muničný sklad) s rozlohou zhruba 90 ha a umožňuje výcvik v zastavanom, či zalesnenom prostredí, ale aj na simulovanie železničného prostredia.


Zdroje:
Žiak, J.: Ako vonia kilo semtexu. In: Obrana, roč. 14, 2006, č. 5, s. 4-5.
Čipka, M.: Vojenskí policajti na Lešti. In: Obrana, roč. 12, 2004, č. 10, s. 4-5.
URL : https://www.valka.cz/Kynologicke-stredisko-1996-2008-t49236#191155Verze : 1
V dňoch 19. - 30.5.2008 bol vykonávaný spoločný výcvik psovodov Vojenskej polície DOG II. 2008. Výcvik bol pokračovaním podobnej akcie zo septembra 2007 a zúčastnila sa ho prevažná väčšina psovodov VP, príslušníci Oddelenia kynológie Hronsek a Skupiny výcviku psovodov a psov VC VP. Tento výcvik prebiehal pod vedením dvoch inštruktoriek výcviku psov US AIR FORCE, slúžiacich na základni US Army v Turecku (Icirlik) - Sharlene DANIELS a Jennifer M. DEAN.


Vzhľadom na predpokladané vyslanie psov VP do zahraničnej misie bola hlavnou témou výcviku detekcia výbušnín - taktické postupy a metodika výcviku psov, taktika prehľadávania priestorov a praktického nasadenia psov. Výcvik prebiehal v priestoroch VC VP Hronsek, ÚŠZV Lešť, okolitých vojenských útvarov a vo vhodných priestoroch v civilnom sektore. Väčšina zúčastnených takúto formu výcviku vysoko ocenila, nakoľko praktické skúsenosti s denného výkonu služby v oblasti vo všetkých smeroch podobnej ich budúcemu nasadeniu sú nezaplatiteľné a v podmienkach SR sa ani priamo nedajú získať.


Na záver výcviku sme si s hrdosťou vypočuli kladné hodnotenie vycvičenosti našich psovodov a psov.
URL : https://www.valka.cz/Kynologicke-stredisko-1996-2008-t49236#260503Verze : 0
V zmysle Nariadenia ministra obrany dochádza dňom 1.7.2008 k zlúčeniu Kynologického strediska Hronsek a Výcvikového strediska Vojenskej polície Liptovský Mikuláš pod nový názov Centrum výcviku a kynológie vojenskej polície Vlkanová - Hronsek.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Kynologicke-stredisko-1996-2008-t49236#260509Verze : 0
MOD