Main Menu
User Menu

Útvar vojenské policie Topoľčany [2005-2014]

Military Police Department in Topolcany

     
Název:
Name:
Útvar vojenské policie Topoľčany
Originální název:
Original Name:
Útvar vojenskej polície Topoľčany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.2014
Nástupce:
Successor:
Odbor policajného výkonu Bratislava
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.07.2005-01.09.2014 Riaditeľstvo vojenskej polície
Dislokace:
Deployed:
01.07.2005-01.09.2014 Topoľčany, Jaselské kasárna
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.07.2005-DD.MM.RRRR, ( )
DD.MM.RRRR-31.08.2014 Bielich, Dušan (Podplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

01.07.2005-31.08.2014 Skupina vnútorného riadenia
01.07.2005-31.08.2014 Skupina odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti
01.07.2005-31.08.2014 Oddelenie policajného výkonu I.
01.07.2005-31.08.2014 Oddelenie policajného výkonu II.
01.07.2005-31.08.2014 Expozitúry - Nitra, Levice, Sereď, Trenčín, Viničné, Topoľčany
Poznámka:
Note:
VÚ 2210
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.mp.mil.sk/
URL : https://www.valka.cz/Utvar-vojenske-policie-Topolcany-2005-2014-t49229#294074Verze : 0
MOD
Útvar vojenskej polície Topoľčany (VÚ 2210)


Dislokácia:
Topoľčany


Nadriadený stupeň:
Riaditeľstvo vojenskej polície TrenčínŠtruktúra útvaru


Veliteľ útvaru
- Zástupca veliteľa
- Veliaci poddôstojník
- Starší inšpektor


Skupina vnútorného riadenia
Skupina odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti
Oddelenie policajného výkonu I.
Oddelenie policajného výkonu II.Epoxitúry:


Nitra
Levice
Sereď
Trenčín
Viničné
TopoľčanyZdroje:


informačný letak VP
www.mp.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Utvar-vojenske-policie-Topolcany-2005-2014-t49229#191129Verze : 0
Znak Útvaru vojenskej polície Topoľčany tak, ako bol priznaný Nariadením ministra obrany č. 19/2008 zo dňa 11.02.2008.
Útvar vojenské policie Topoľčany  [2005-2014] - Útvaru vojenskej polície Topoľčany

Útvaru vojenskej polície Topoľčany
URL : https://www.valka.cz/Utvar-vojenske-policie-Topolcany-2005-2014-t49229#260775Verze : 0
MOD