Main Menu
User Menu

4. vrtulníkový pluk [1993-1995]

4th Helicopter Regiment

     
Název:
Name
4. vrtulníkový pluk
Originální název:
Original Name:
4. vrtuľníkový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
4. vrtulníkový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
34. vrtuľníkové krídlo
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.12.1993 1. divízia protivzdušnej obrany a letectva
01.12.1993-01.10.1995 4. letecká základňa
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.10.1995 Prešov, letiště

Velitel:
Commander:
01.01.1993-01.10.1995 Antoš, Gabriel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-30.09.1995
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1993-01.10.1995 VÚ 6325 Prešov
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.vvzs.mil.sk, archív autora, archív autora
URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-pluk-1993-1995-t49212#305952Verze : 0
MOD
4. vrtuľníkový pluk


Krycie číslo: VÚ XXXX


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
Výzbroj a vybavení
01.01.1993-30.09.1995 Mi-24D
01.01.1993-30.09.1995 Mi-24V
01.01.1993-30.09.1995 Mi-17
01.01.1993-30.09.1995 Mi-2Vrtulníky, ktoré prešli službou, u 2.vrp


Mi-24DMi-24V
Mi-24DU
6040Mi-17Mi-2Poznámka :Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.vvzs.mil.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-pluk-1993-1995-t49212#334242Verze : 0
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0786
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0927
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 0100
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 0149
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24DU 6040
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0787
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0833
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 4009
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0708
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0814
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 0215
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 0150
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 0222
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0707
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 0223
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0813
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0704
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24V 0832
01.01.1993-01.12.1993 Mi-24D 0101
URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-pluk-1993-1995-t49212#686006Verze : 0
MOD
Diskuse
4. Vrtulnikovy pluk bol v obdobi 01.01.1993-29.11.1993, vo vojenskej knizke mam 1.12.1992-29.11.1993, k utvaru sme nastupovali 22.12.1992
Aj v dole uvedenom linku je uvedene ze od 30.11.1993 bol 4.Vrtulnikovy pluk transformovany do LZ a takto si to aj pamatam.
URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-pluk-1993-1995-t49212#334595Verze : 0
30.11.1993 nebol 4. vrtuľníkový pluk transformovaný, ale prepodriadený - dovtedy existoval pluk a základňa vedľa seba ako 2 nezávislé útvary, pričom základňa zabezpečovala činnosť pluku, ktorý tam ako keby hosťoval.podľa www.vrtulniky.sk došlo k transformácii pluku na krídlo o rok skôr - k 30.10.1994, nie k 30.09.1995. Lenže ten istý server u 34. vrtk tvrdí že vzniklo až 01.10.1995......ďalšie info: www.vrtulniky.sk
URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-pluk-1993-1995-t49212#419251Verze : 0
MOD
Vzhľadom k tomu že uvádzate nepresné údaje, chcem spresniť informácie o 4. vrp - VÚ 6325. 4 vrp. vznikol 23.11.1992, rozhodnutím rady obrany štátu ČSFR podľa dočasného štatútu leteckých základní 4. LZ - 6335. Tá bola povinná zabezpečiť všestranne činnosť pluku. Pluk ukončil svoju činnosť 31.12.1993 začlenením do štruktúr 4. LZ. Zvláštnosťou je, že nikto zo štábu pluku neprevzal rozkaz na jeho zrušenie a začlenenie do štruktúr 4.LZ. 3 mesiace pred jeho zrušením neprebehli personálne pohovory, nebol uzavretý účtovný celok, neprebehli inventúry útvaru. Tieto zvláštnosti pri jeho rušení by boli na dlhšiu diskusiu.


prvý a posledný veliteľ 4.vrp, Ing. Gabriel Antoš
URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-pluk-1993-1995-t49212#555248Verze : 0

Citace - pplk_vz_ing_antos :

Vzhľadom k tomu že uvádzate nepresné údaje, chcem spresniť informácie o 4. vrp - VÚ 6325. 4 vrp. vznikol 23.11.1992, rozhodnutím rady obrany štátu ČSFR podľa dočasného štatútu leteckých základní 4. LZ - 6335. Tá bola povinná zabezpečiť všestranne činnosť pluku. Pluk ukončil svoju činnosť 31.12.1993 začlenením do štruktúr 4. LZ. Zvláštnosťou je, že nikto zo štábu pluku neprevzal rozkaz na jeho zrušenie a začlenenie do štruktúr 4.LZ. 3 mesiace pred jeho zrušením neprebehli personálne pohovory, nebol uzavretý účtovný celok, neprebehli inventúry útvaru. Tieto zvláštnosti pri jeho rušení by boli na dlhšiu diskusiu.


prvý a posledný veliteľ 4.vrp, Ing. Gabriel Antošzdravím, ďakujem za info a kedže som páchatelom príspevku mal by som zopár otázok:
1) pokiaľ si kliknete na predchodcu je tam 4.vrp založený v ČSFR, ale podľa publikácie:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6 bol založený 31.10.1992, podľa http://www.vrtulnik.cz/mil/4.vrp.htm : Oficiálně 4. vrp a 4. LZ (zabezpečující útvar) vznikla koncem října 1992, ale první funkcionáři byli ustanoveni do funkcí až 23.11.1992. Velitel pplk. Gabriel Antoš. Stěhování do Prešova. Výstavba provizorních stojánek. existuje nejaký verejne dostupný zdroj kde je dátum vzniku 23.11.1992?
2) pluk bol zrušený k 31.12.1993, ako sa volala letecká jednotka do vzniku 34. vrtulníkového krídla a je dátum jeho vzniku 1.10.1995 správny?
URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-pluk-1993-1995-t49212#555254Verze : 0
MOD