Main Menu
User Menu

Letecká základna Prešov [2004-2009]

Air Base Prešov

     
Název:
Name:
Letecká základna Prešov
Originální název:
Original Name:
Letecká základňa Prešov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
3. letecká základňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
Vrtuľníkové krídlo
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2004-01.07.2009 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2004-01.07.2009 Prešov, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.2004-05.09.2005 Kelemen, Miroslav (Plukovník)
05.09.2005-01.07.2009 Korba, Miroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.2005-01.07.2009 Hurčík, Stanislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2004-01.07.2009 Vrtulníkové letecké křídlo

Ručně vyplněné položky:

01.10.2004-30.06.2009 veliteľstvo a štáb základne
01.10.2004-30.06.2009 Vrtuľníkové krídlo
01.10.2004-30.06.2009 Technické krídlo
01.10.2004-DD.MM.2007 prápor podpory velenia LZ
DD.MM.2007-30.06.2009 rota podpory velenia LZ
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2004-30.06.2009 Letecká základna generálplukovníka Jána Ambruša
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6335
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6,, www.vojenstvi.cz ISSN : 1802-1514 https://www.vrtulnik.cz www.mil.sk, archív autora archív autora
URL : https://www.valka.cz/Letecka-zakladna-Presov-2004-2009-t49175#306575Verze : 1
MOD
Letecká základna Prešov


Krycie číslo: VÚ 6335


Počet osob
?
Výzbroj a vybavení
01.10.2004-30.06.2009 Mi-24D
01.10.2004-30.06.2009 Mi-24V
01.10.2004-30.06.2009 Mi-17
01.10.2004-30.06.2009 Mi-2
01.10.2004-30.06.2009 UAZ-469
01.10.2004-30.06.2009 Praga V3SPoznámka :Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.vrtulnik.cz
URL : https://www.valka.cz/Letecka-zakladna-Presov-2004-2009-t49175#384812Verze : 0
MOD
Znak Leteckej základne Prešov priznaný RMO č. 66/2003 zo dňa 12.12.2003 (s účinnosťou od 16.12.2008)
Letecká základna Prešov [2004-2009] - Znak Leteckej základne Prešov

Znak Leteckej základne Prešov
URL : https://www.valka.cz/Letecka-zakladna-Presov-2004-2009-t49175#295496Verze : 0
MOD

Citace :

Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky zo 16.septembra 2003 o zapožičaní četného názvu


Čl. 1
Základné ustanovenie


V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zapožičiavam Vojenskému útvaru 6335 Prešov čestný názov LETECKÁ ZÁKLADŇA GENERÁLPLUKOVNÍKA JÁNA AMBRUŠA.


Čestný názov Vojenskému útvaru 6335 Prešov zapožičiavam pri príležitosti 11. výročia jeho vzniku za príkladné plnenie úloh vo výcviku a výchove, v bojovej príprave, pri plnení partnerských cieľov a za vzornú reprezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky doma i v zahraničí.


Od vzniku Vojenského útvaru 6335 Prešov preukázal lietajúci, technický a zabezpečovací personál pri plnení úloh leteckej, pátracej a záchrannej služby, v humanitárnych operáciách a pri živelných a ekologických pohromách na území Slovenskej republiky vysokú úroveň zodpovednos-ti, pripravenosti a profesionality.


Zapožičanie čestného názvu Vojenskému útvaru 6335 Prešov po letcovi a bojovníkovi, príslušníkovi zahraničného odboja generálplukovníkovi Jánovi Ambrušovi, ktorý sa zaslúžil o výstavbu československého letectva na Slovensku po 2. svetovej vojne, prispeje k posilneniu hrdosti jej príslušníkov na bohaté tradície slovenského vojenského letectva a k ďalšiemu rozvíjaniu ná-rodných a vojenských tradícií vo Vojenskom útvare 6335 Prešov, vo vzdušných silách, ako aj v ozbrojených silách Slovenskej republiky.


Príslušníkom Vojenského útvaru 6335 Prešov blahoželám k zapožičaniu čestného názvu.


Čl. 2
Účinnosť


Tento rozkaz nadobudne účinnosť 1. novembra 2003.


Rudolf S C H U S T E R , v. r., prezident Slovenskej republikyZdroj: RPSR č.8/2003
URL : https://www.valka.cz/Letecka-zakladna-Presov-2004-2009-t49175#259918Verze : 0
MOD