Main Menu
User Menu

1. letecká základna [2001-2003]

1st Air Base

     
Název:
Name:
1. letecká základna
Originální název:
Original Name:
1. letecká základňa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
31. letecká základňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2003
Nástupce:
Successor:
Letecká základňa Sliač
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2003 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.10.2003 Sliač, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.2001-01.10.2003 Lovás, Ľubomír (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2001-01.10.2003 1. stíhací letecké křídlo

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
20.08.2002-01.10.2003 Letecká základňa generálmajora Otta Smika
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, http://www.1sqn.sk/index-tiger-sk.htm, archív autora
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-zakladna-2001-2003-t49163#306268Verze : 0
MOD
1. letecká základňa


Krycie číslo: VÚ XXXX


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.10.2001-30.09.2003 veliteľstvo a štáb
01.10.2001-30.09.2003 1. stíhacie letecké krídlo (dve stíhacie letky, jedna veliteľská letka a jedna výcviková letka)
Výzbroj a vybavení
01.10.2001-30.09.2003 MiG-29
01.10.2001-30.09.2003 MiG-29UB
01.10.2001-30.09.2003 MiG-21
01.10.2001-30.09.2003 UAZ-469
01.10.2001-30.09.2003 Praga V3SPoznámka : Súradnice letiska Sliač pre program Google Earth.
Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-zakladna-2001-2003-t49163#190939Verze : 0
MOD
Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2002 z 20.08.2002:


Citace :

R O Z K A Z


PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 20. augusta 2002


o zapožičaní čestného názvu


Čl. 1
Základné ustanovenie


V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zapožičiavam 1. leteckej základni Sliač čestný názov LETECKÁ ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA OTTA SMIKA.


Čestný názov 1. leteckej základni zapožičiavam za dosahovanie výborných výsledkov v bojovej príprave, za zodpovedné plnenie úloh obrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci pohotovostného systému, za aktívnu účasť pri zabezpečovaní leteckej a pátracej služby na medzinárodných cvičeniach a za vzorné reprezentovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky doma i v zahraničí.


Som presvedčený, že zapožičanie čestného názvu 1. leteckej základni Sliač po letcovi a bojovníkovi za národnú slobodu generálmajorovi Ottovi Smikovi nadviaže na bohaté tradície slovenského vojenského letectva a prispeje k posilneniu hrdosti mužstva, poddôstojníkov, prápor-číkov, dôstojníkov a zamestnancov leteckej základne na službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky.


Príslušníkom 1. leteckej základne Sliač blahoželám k zapožičaniu čestného názvu.


Čl. 2
Účinnosť


Tento rozkaz nadobudne účinnosť 20. augusta 2002.


Rudolf S C H U S T E R , v. r.
prezident
Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-zakladna-2001-2003-t49163#241110Verze : 0
MOD