Main Menu
User Menu

36. protiletadlová raketová brigáda [1995-2001]

36th Anti-aircraft Missile Brigade

     
Název:
Name:
36. protiletadlová raketová brigáda
Originální název:
Original Name:
36. protilietadlová raketová brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
13. protilietadlový raketový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2001
Nástupce:
Successor:
2. protilietadlová raketová brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.01.2000 3. zbor letectva a protivzdušnej obrany
01.01.2000-01.10.2001 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2001 Nitra, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.1995-DD.MM.2001 Foltín, Ľuboslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-30.09.2001 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1995-30.09.2001 1. protiletadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 2. protiletadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 3. protiletadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 36. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomování

Ručně vyplněné položky:
01.10.1995-30.09.2001 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-30.09.2001 1. protilietadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 2. protilietadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 3. protilietadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 36. skupina rádiolokačného prieskumu a uvedomovania
01.10.1995-30.09.2001 technický oddiel
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1995-30.09.2001
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/36-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49134#306088Verze : 0
MOD
36. protilietadlová raketová brigáda


Krycie číslo: VÚ 4405


Podřízené jednotky
01.10.1995-30.09.2001 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-30.09.2001 1. protilietadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 2. protilietadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 3. protilietadlová raketová skupina
01.10.1995-30.09.2001 4. skupina RL prieskumu
Podřízené setniny
01.10.1995-30.09.2001 batéria kompletácie a prepravy rakiet
01.10.1995-30.09.2001 batéria dopravy rakiet
01.10.1995-30.09.2001 spojovacia rota
01.10.1995-30.09.2001 ženijná čata
01.10.1995-30.09.2001 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-30.09.2001 rota materiálového zabezpečenia
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-30.09.2001 S-300 PMU
01.10.1995-30.09.2001 2K12 KubPrávo používať nový znak 36. plrb Nitra boli priznané Rozkazom ministra obrany SR číslo 60 zo dňa 25. 8. 1998.


Zdroj: www.vojenstvi.cz , ISSN : 1802-1514 archív autora, Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Zborník príspevkov z odborného seminára ku 110. výročiu narodenia gen. Štefana Jurecha: Štefan JURECH 1898-1945; ISBN 978-80-969375-6-1
URL : https://www.valka.cz/36-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49134#313606Verze : 0
MOD
Znak 36. plrb Nitra (RMO č. 60/1998).
36. protiletadlová raketová brigáda [1995-2001] - 36. protilietadlová raketová brigáda

36. protilietadlová raketová brigáda
URL : https://www.valka.cz/36-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49134#313619Verze : 0
MOD