Main Menu
User Menu

1. prapor pozemního zabezpečení navigace [1957-1963]

1st Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
1. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
1. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor přistávacích zařízení SP-50
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
1. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1960 46. bombardovací letecká divize
01.10.1960-01.09.1963 25. bombardovací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.09.1963 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1957-01.09.1963 VÚ 1118 Přerov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (1. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1963-t49120#456095Verze : 1
MOD
1. prapor pozemního zabezpečení navigace (1. pr pzn)


Krycí číslo : VÚ 1118


Zřízení : 1.10.1957 - reorganizací z Praporu přistávacích zařízení SP-50


Dislokace : Přerov


Nadřízený stupeň: Velitelství 46. bombardovací letecké divise (1957 - 1960)
25. bombardovací letecký pluk (1960 - 1963)


Zabezpečované jednotky : 24. bombardovací letecký pluk (1957 - 1960)
25. bombardovací letecký pluk (1957 - 1963)


Zrušení: 1.9.1963 - reorganizován na 1. prapor radoitechnického zabezpečení


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN : 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1963-t49120#190782Verze : 0