Main Menu
User Menu

22. mechanizovaná brigáda [1995-2000]

22nd Mechanized Brigade

     
Název:
Name:
22. mechanizovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
22. mechanizovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
63. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2000
Nástupce:
Successor:
Mechanizovaný prápor Michalovce
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 2. armádny zbor
01.04.2000-01.10.2000 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2000 Michalovce, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.11.1996 Maxim, Milan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-30.09.2000 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-30.09.2000 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-30.09.2000 tankový prápor
01.10.1995-30.09.2000 3x mechanizovaný prápor
01.10.1995-30.09.2000 delostrelecký oddiel
01.10.1995-30.09.2000 protilietadlový oddiel
01.10.1995-30.09.2000 prápor velenia a BZ
01.10.1995-30.09.2000 prieskumná rota
01.10.1995-30.09.2000 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-30.09.2000 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.1995-30.09.2000 brigádne obväzisko
01.10.1995-30.09.2000 strážna rota
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1995-30.09.2000
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/22-mechanizovana-brigada-1995-2000-t48997#190456Verze : 2
MOD
22. mechanizovaná brigáda


Krycie číslo: VÚ 8700


Podřízené oddíly
01.10.1995-30.09.2000 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-30.09.2000 tankový prápor (veliteľské družstvo, tri tankové roty, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia, práporné obväzisko)- T-55
01.10.1995-30.09.2000 3x mechanizovaný prápor (veliteľské družstvo, tri mechanizované roty, protitanková batéria, mínometná batéria , spojovacia čata, čata materiálového a technického zabezpečenia, práporné obväzisko) - BVP-2
01.10.1995-30.09.2000 delostrelecký oddiel (batéria velenia, 2x palebná batéria -každá veliteľská čata, 2x palebná čata) 122 mm D-30
01.10.1995-30.09.2000 protilietadlový oddiel (batéria velenia, 2x palebná batéria -každá veliteľské družstvo, 2x protilietadlová čata, dopravné družstvo), S-10
01.10.1995-30.09.2000 prápor velenia a BZ (spojovacia rota (spojovacia čata, rádiová čata), ženijná rota (ženijní čata, strojní čata), rota chemické ochrany (veliteľské družstvo, čata radiačného a chemického prieskumu, čata špeciálnej očisty)
Podřízené setniny
01.10.1995-30.09.2000 prieskumná rota (tri prieskumné čaty)
01.10.1995-30.09.2000 rota technického zabezpečenia (dielňa pásovej techniky, dielňa kolesovej techniky, výzbrojná dielňa, spojovací dielne, špeciálna dielňa, vyslobodzovacie družstvo)
01.10.1995-30.09.2000 rota materiálneho zabezpečenia (dve automobilové čaty, hospodárske družstvo, úpravňa vody, sklady)
01.10.1995-30.09.2000 brigádne obväzisko
01.10.1995-30.09.2000 strážna rota
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-30.09.2000 T-55
01.10.1995-30.09.2000 BVP-2
01.10.1995-30.09.2000 122mm D-30Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 , archív autora


Poznámka: Brigáda bola na rámcových počtoch, podriadené jednotky bez krycích čísiel.
URL : https://www.valka.cz/22-mechanizovana-brigada-1995-2000-t48997#295494Verze : 0
MOD