Main Menu
User Menu

Pomořanská jezdecká brigáda [1939-1939]

Pomorska Brygada Kawalerii/Pomeranian Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Pomořanská jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
Pomorska Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Pomořanská jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
06.09.1939
Nástupce:
Successor:
Sloučený pluk Pomořanské jezdecké brigády,
Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-25.08.1939 Armáda „Pomořany“
25.08.1939-05.09.1939 Krycí skupina "Čersk"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Bydhošť/? /
DD.08.1939-01.09.1939 Wiele/? /
02.09.1939 Czersk-Cekcyn-Bąłądzim-Bramka/přesun /
03.09.1939 Bramka-Gruczno-Topolno-Zofin/přesun /
04.09.1939-06.09.1939 jižně Toruň/Zazdrość /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-25.08.1939 Skotnicki, Stanisław (generał brygady) 2)
25.08.1939-06.09.1939 Zakrzewski, Adam I 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-25.08.1939 Maks, Kazimierz Ludwik (podpułkownik dyplomowany kawalerii) 4)
25.08.1939-06.09.1939 Kobiaszwili, Eugeniusz (rotmistrz dyplomowany) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-DD.08.1939 10. zákopnická eskadrona
24.08.1939-04.09.1939 11. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
24.08.1939-02.09.1939 16. hulánský pluk
24.08.1939-25.08.1939 18. hulánský pluk
24.08.1939-25.08.1939 2. švališerský pluk
24.08.1939-06.09.1939 8. pluk jízdních střelců
24.08.1939-06.09.1939 841. intendanční park typ II
24.08.1939-DD.09.1939 88. jezdecká zdravotnická četa
24.08.1939-DD.09.1939 91. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“
24.08.1939-25.08.1939 Cyklistická eskadrona Pomořanské jezdecké brigády
24.08.1939-DD.09.1939 Jízdní četa polního četnictva č. 8
24.08.1939-26.08.1939 Obrněná korouhev č. 81
24.08.1939-DD.09.1939 Samostatná kulometná četa č. 8
24.08.1939-25.08.1939 Spojovací eskadrona Pomořanské jezdecké brigády
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská dílna č. 841
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 841
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 842
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 843
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 844
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 845
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 846
24.08.1939-DD.09.1939 Výzbrojní parkové družstvo č. 841
24.08.1939-DD.09.1939 Štábní eskadrona Pomořanské jezdecké brigády
03.09.1939-06.09.1939 2. švališerský pluk

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Po bojích v Pomořanské šiji se z obklíčení dostaly jen nečetné zbytky brigády, které byly od 4. do 6. září soustřeďovány a rekonstruovány v toruňském výcvikovém prostoru. Ty vytvořily základ Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády. Dne 6. září odjel na rozkaz Hlavního velitelství Vrchního velitele dosavadní velitel brigády se svým štábem do Náhradního střediska Pomořanské jezdecké brigády v Garvolinu, kde měl z náhradních jednotek zformovat novou jezdeckou brigádu.
2) Tak je uváděn ve schématizmu z března 1939 a oficiálních dokumentech (rozkazy ze září 1939). V poválečné literatuře uváděn rovněž jako Stanisław Grzmot-Skotnicki nebo Stanisław Skotnicki-Grzmot. 25. srpna byl jmenován velitelem Krycí skupiny „Čersk“.
3) Do 25.08.1939 byl zástupcem velitele Pomořanské jezdecké brigády. V některých zdrojích uváděn jako Adam Bogoria-Zakrzewski. Tu je příjmení uvedeno podle schematizmu z března 1939.
4) Od 25.08.1939 byl náčelníkem štábu Krycí skupiny „Čersk“.
5) Smluvní důstojník gruzinské národnosti. Do 25.08.1939 byl I. důstojníkem štábu Pomořanské jezdecké brigády.
Zdroje:
Sources:
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 8 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1991
Milewski, Józef: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993

URL : https://www.valka.cz/Pomoranska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48995#461251Verze : 0
MOD
Pomorska Brygada Kawalerii (Bydgoszcz) – stav k 1.9.1939
- velitel gen.bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki


2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich
– velitel ppłk dypl. Józef Trepto


16. Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicza-Dreszera
– velitel ppłk Arnold Julian Russocki


18. Pułk Ułanów Pomorskich
– velitel płk Kazimierz Mastalerz


8. Pułk Strzelców Konnych
– velitel płk dypl. Jerzy Jastrzębski


2. Batalion Strzelców
– velitel ppłk Stanisław Janik


1. Batalion Strzelców
– velitel płk Gustaw Zacny


11. Dywizjon Artylerii Konnej
– velitel ppłk Władysław Szwed


81. Dywizjon Pancerny
– velitel mjr Franciszek Zygmunt Szystowski


91. Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej
– velitel por. Ryszard Degórski


8. Szwadron Kolarzy
– velitel por. Tadeusz Rawski


10. Szwadron Pionierów
– velitel rtm. Marceli Woś


10. Szwadron Łączności
– velitel por. Stefan Tyszko


8. Samodzielny Pluton ckm


8. Pluton Konny Żandarmerii


I pluton 46 Eskadry Obserwacyjne
– velitel por. obs. Tadeusz Pokoniewski


služby:
Poczta Polowa nr 114
Sąd Polowy nr 48
– velitel kpt. Stanisław Jan Tyrawski


Drużyna Parkowa Uzbrojenia nr 841
Park Intententury nr 841
88 Pluton Sanitarny Konny


Zgrupowanie taborów
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 841
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 842
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 843
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 844
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 845
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 846
Warsztat Taborowy nr 841


Zdroje:
Ksiega kawalerii polskiej 1914-1947. Rodowody-barwa-broń
Autor: Henryk Smaczny
Nakladatelství:TESCO, Warszawa 1989
ISBN: 83-00-02555-3


„O kawalerii polskiej XX w″
Autor: Cezary Leżeński , Lesław Kukawski
Nakladelství : Ossolineum 1991
URL : https://www.valka.cz/Pomoranska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48995#190450Verze : 0
MOD
Dowództwo i sztab:
dowódca Brygady – płk Adam Bogoria-Zakrzewski,
szef sztabu – rtm. dypl. Szymon Kobiaszwili,
oficer operacyjny – por. Grzegorz Cydzik,
oficer informacyjny – rtm. dypl. Bogumił Kłoss,
kwatermistrz – rtm. Jan Bolesław Emich,
dowódca łączności – kpt. Aleksy Szczeczek,
naczelny lekarz – mjr lek. med. Józef Jonscher,
komendant Kwatery Głównej – mjr w st. spocz. Oskar Zawadil.



Gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki dowodził Grupą Operacyjną "Czersk" w Armii "Pomorze", a nie Pomorską Brygadą Kawalerii w kampanii wrześniowej


Źródło: T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1982-1987.
URL : https://www.valka.cz/Pomoranska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48995#215363Verze : 0