Main Menu
User Menu

8. letištní prapor [1951–1985]

8th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
8. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
8. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
8. letecká základna
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1985
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.11.1955 1. letecká technická divize
01.11.1955-01.09.1961 Letecký týl
01.09.1961-01.09.1975 3. letecká technická divize
01.09.1975-01.11.1985 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-01.04.1963 Klecany, letiště /
01.04.1963-01.11.1985 Praha, letiště /

Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.RRRR Pekař, Josef (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kugler, Gustav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tříska, Antonín (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Koiš, ? (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zika, Miloslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.11.1985 Akrman Slavomír, (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1955 30. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy
01.11.1955-01.10.1957 17. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
01.10.1957-01.10.1958 17. četa pozemního zabezpečení navigace

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-01.04.1963 VÚ 8148 Klecany
01.04.1963-31.10.1985 VÚ 8148 Praha

Velitel pplk. Antonín Tříska velel útvaru dle vzpomínky v roce 1963
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (8. letištní prapor)
Vzpomínky příslušníka útvaru via e-mail (Admin)
URL : https://www.valka.cz/8-letistni-prapor-1951-1985-t48956#454583Verze : 1
MOD
8. letištní prapor (8. lpr)


Krycí číslo: VÚ 8148


Zřízení: 15.03.1951 reorganizací z 8. letecké základny


Dislokace:
Klecany (1951 - 1963)
Praha Kbely (1963 - 1974)


Nadřízené stupně :
Velitelství 1. letecké technické divise ( 15.03.1951-31.10.1955)
Velitelství letectva - letecký týl (01.11. 1955-01.09.1961)
Velitelství 3. letecké technické divise (1961 - 1974)
?


Zabezpečovaná jednotka:
8. letecký pluk (1951)
50. letecký kurýrní pluk (1951 - 1954)
50. spojovací letecký pluk (1954 - 1974)
3. dopravní letecký pluk (1974 - 1985)


Zrušení : 31.10.1985 se zrušením 3. dopravního leteckého pluku a jeho reorganizací na Dopravní letecký pluk MNO, přešlo do jeho strukrury i letištní a radiotechnické zabezpečení a vznikl 8. prapor letištního a RTZ


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/8-letistni-prapor-1951-1985-t48956#190366Verze : 0