Main Menu
User Menu

5. letištní prapor [1951-1966]

5th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
5. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
5. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
5. letecká základna
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1966
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.11.1955 1. letecká technická divize
01.11.1955-01.08.1959 Letecký týl
01.08.1959-01.09.1960 24. letecká technická skupina
01.09.1960-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1963-01.09.1966 Vyšší letecké učiliště
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-01.08.1959 Praha, letiště /
01.08.1959-01.09.1966 Prešov, letiště /

Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.RRRR Žáček, Augustin (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dušánek, Zdeněk (štábní kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hýsek, Václav (major)
DD.MM.RRRR-01.09.1966 Kaliský Ludovít (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-15.05.1953 13. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-DD.MM.1959 VÚ 5951 Praha,
DD.MM.1959-01.09.1966 VÚ 5951 Prešov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (5. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/5-letistni-prapor-1951-1966-t48946#454562Verze : 1
MOD
5. letištní prapor (5. lpr)


Krycí číslo: VÚ 5951


Zřízení: 01.03.1951 - přejmenováním z 5. letecké základny


Dislokace: Praha - Kbely (1951 - 1959)
Prešov (1959 - 1966)


Nadřízené stupně :
Velitelství 1. letecké technické divise (1951 -31.10.1955)
Velitelství letectva - letecký týl (01.11.1955 - 1959)
Velitelství 24. letecké technické skupiny (1959 - 1960)
Velitelství LU Košice (1960 - 1963)
Velitelství VLU Košice (1963 - 1966)


Zabezpečovaná jednotka:
1. letecký dopravní pluk (1951 - 1954)
1. dopravní letecký pluk (1954 - 1956)
1. dopravní výsadkový letecký pluk (1956 - 1959)
1. letecký školní pluk (1959 - 1966)


Zrušení: 31.8.1966


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401
URL : https://www.valka.cz/5-letistni-prapor-1951-1966-t48946#190341Verze : 0