Main Menu
User Menu

23. letištní prapor [1951-1991]

23rd Air Base Battalion

     
Název:
Name:
23. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
23. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
23. letecká základna
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.05.1952 1. letecká technická divize
01.05.1952-01.03.1955 2. letecká technická divize
01.03.1955-01.08.1957 Letecký týl
01.08.1957-01.10.1958 5. letecká technická skupina
01.10.1958-01.09.1961 3. letecká technická skupina
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 3. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-21.08.1951 Havlíčkův Brod, letiště /
21.08.1951-01.05.1991 Žatec, letiště /
Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.RRRR Spanilý, Ota (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Domanský, František (podplukovník) - pověřen
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kotva, Josef (major) - pověřen
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Suda, Jan (kapitán) - pověřen
DD.MM.RRRR-28.05.1952 Bouzovský, Josef (kapitán) - pověřen
28.05.1952-15.09.1954 Volf, Miroslav (major)
15.09.1954-15.10.1955 Mikulenka, Jaroslav (nadporučík)
15.10.1955-01.07.1957 Kolář, Vladimír (kapitán)
01.07.1957-26.09.1959 Chobot, Vlastimil (major)
26.09.1959-26.01.1963 Jelínek, Josef (kapitán)
26.01.1963-19.08.1966 Večera, Jozef (major)
19.08.1966-03.06.1969 Dudek, Vladimír (major)
03.06.1969-20.11.1971 Ptáčník, Miloslav (podplukovník)
20.11.1971-31.08.1977 Rýdl, Václav (podplukovník)
31.08.1977-30.10.1979 Sedlář, Jiří (major)
30.10.1979-02.05.1982 Nejman, Jaroslav (major)
02.05.1982-01.06.1983 Michalka Ján (major)
01.06.1983-11.12.1984 Krejcar Libor (kapitán)
11.12.1984-31.08.1988 Šejda Jiří (kapitán)
31.08.1988-01.05.1991 Fiala Jaroslav (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1962-01.09.1963 23. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
01.09.1963-01.09.1965 23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
01.09.1965-01.05.1991 23. letištní rota "S"
01.09.1969-01.11.1991 22. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-21.08.1951 VÚ 8682 Havlíčkův Brod
21.08.1951-01.05.1991 VÚ 8682 Žatec
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský správní archiv Olomouc, skupina ČSLA, fond 611 (23. letištní prapor)
URL CZ: https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#454520Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Air-Base-Battalion-t48937#454520Version : 0
MOD
23. letištní prapor (23. lpr)


Krycí číslo: VÚ 8682


Zřízení: 15.03.1951 reorganizací z 23. letecké základny Havlíčkův Brod (bývalá Letecká základna 10 /Školní základna VI)


Dislokace:
Havlíčkův Brod (15.03.1951 - 20.08.1951)
Žatec (21.08.1951 - 30.04.1991)


Nadřízené stupně :
Velitelství 1. letecké technické divize Praha(15.03.1951-30.04.1952)
Velitelství 2. letecké technické divize Zbiroh(01.05.1952 - 01.03.1955)
Velitelství letectva - letecký týl (01.03.1955 - 01.08.1957)
Velitelství 5. letecké technické skupiny (01.08.1957 - 30.09.1958)
Velitelství 3. letecké technické skupiny (01.10.1958 - 01.09.1961)
Velitelství 3. sboru PVOS (01.09.1961 - 01.09.1969)
Velitelství 3. divize PVOS (01.09.1969 - 30.04.1991)


Podřízené jednotky:
23. letištní a PZN rota “S“ (01.09.1962 - 01.09.1963)
23. letištní a RTZ rota „S“ (01.09.1963 - 01.09.1965)
23. letištní rota „S“ (01.09.1965 - 30.04.1991)
22. letištní rota „S“ (01.09.1969 - 30.04.1991)


Kdo velel 23. letištního praporu:
mjr. let. Spanilý Ota 15.03.1951 - ?


(v zatoupení/ pověřen:
pplk. let. Domanský František 1951 - 1951
mjr. let. Kotva Josef 1951 - 1951
kpt. let. Suda Jan 1951 - 1951
kpt. let. Bouzovský Josef 1951 - 1952


mjr. Volf Miroslav (28.05.1952 - 14.09.1954)
npor. Mikulenka Jaroslav (15.09.1954 - 14.10.1955)
kpt. Kolář Vladimír (15.10.1955 - 30.06.1957)
mjr. Chobot Vlastimil (01.07.1957 - 25.09.1959)
kpt. Jelínek Josef (26.09.1959 - 25.01.1963)
mjr. Ing. Večera Jozef (26.01.1963 - 18.08.1965)
mjr. Ing. Dudek Vladimír (19.08.1966 - 02.06.1969)
pplk.Ing. Ptáčník Miloslav (03.6.1969 - 20.11.1971)
pplk.Ing. Rýdl Václav (19.11.1971 - 30.08.1977)
mjr. Ing. Sedlář Jiří (31.08.1977 - 30.10.1979)
mjr. Ing. Nejman Jaroslav (30.10.1979 - 01.05.1982)
mjr. Michalka Ján (02.05.1982 - 31.05.1983)
kpt. Ing. Krejcar Libor (01.06.1983 - 10.12.1984)
kpt. Ing. Šejda Jiří (11.12.1984 - 30.08.1988)
pplk.Ing. Fiala Jaroslav (31.08.1988 - 30.04.1991)Zabezpečovaná jednotka: 11. stíhací letecký pluk (1951 - 1991)


Zrušení: 30.04.1991 - reorganizován -
Nástupce:od 01.05.1991 11. letecká základna Žatec VÚ 4928 (11. LZ)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.


SpA Olomouc - Fond č. 611 - (TR a DR )
"11. letecká základna a její předchůdci" - Svět křídel 2008
URL CZ: https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#190325Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Air-Base-Battalion-t48937#190325Version : 0
Za předchůdce 23. letištního praporu je uváděna „Letištní peruť 10“. Havlíčkův Brod. Z ní vznikla „Letecká základna 10“ ( LZ 10) – do konce září 1949 VÚ 8924, od 1.10.1949 jako VÚ 8682. 15.1.1951 - při reorganizaci leteckého týlu přejmenována na 23. leteckou základnu 15.3.1951 - reorganizována na 23. letištní prapor. (23. lpr) Na podzim 1951 byl 23. lpr přemístěn na letiště ŹATEC.


Používaná automobilní technika - spec. nástavby:
Tatra 805 T, Z, N, APA, C
Tatra 128
Tatra 111 N, C
Praga RN/ RND
Praga V3S
Škoda 706
GAZ-69 GAZ-69A
ZIS-150
ZIS-151


Později s novou automobilní technikou:
Tatra 138 TTN
Tatra 815
Cisternové automobily plniče letounů (CAPL)
Tatra 138 CL (11m3)
Tatra 148 CAPL 15(15m3)
Tatra 815 CAPL 18 (18m3)
cisternové přívěsy s kapacitou až 10m3


Speciální mobilní prostředky pro zásobování letounů

- kyslíkem : ZIL-131 AKZS-75MP
- stlačeným vzduchem: ZIL-131 VZ20/ 350 ; Praga V3S VPS
- hydraulický zdroj: Praga V3S UPG-250 GM
- energetický zdroj Praga V3S SUEZ M; AVIA 31; SUEZ 4
Novou záchrannou, hasící a vyprošťovací technikou (dříve nazývanou technickou hotovostí):
- sanitní: Škoda 1203 S UAZ452-Z
- hasící automobily:
Praga V3S ASC 16 (Aut. střík. cisterna)
Tatra 148 CAS 32
Tatra 815 CAS 32; LIAZ 18.29 CAS K25
- vyprošťovací automobilní jeřáby:
Tatra 111 HSC 4
Tatra 148 AD 070
Tatra 815 AD 28
Tatra 815 AV 15
Mimo této řady speciálů bylo možné vidět v provozu (nebo "uložené" v hangáru č. 3) i další "krasavce" původem ze SSSR a to většinou dodané pro "S" roty.
Zřejmě nejrozšířenějším dopravním prostředkem na letišti byla kolo a "motorizovaný" Pionýr.


Zdroj: www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401. SpA Olomouc - Fond č. 611 - (TR a DR ) "11. letecká základna a její předchůdci" - Svět křídel 2008
URL CZ: https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#191349Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Air-Base-Battalion-t48937#191349Version : 0
Jednotky zvláštního určení - S“ roty


– Zvláštní a dosud dobře utajenou kapitolu v historii pozemních – letištních zabezpečovacích jednotek tvoří JZU (Jednotky zvláštního určení) nebo „roty S“. Tyto útvary v rámci čs. armády vznikly v roce 1962 a sloužily k pozemnímu zabezpečení leteckých útvarů 57. letecké armády Přikarpatského vojenského okruhu Sovětské armády, přisunovaných na území Československa v době mimořádných opatření.
Nejprve se jednalo o tři spojovací roty a o 10 tzv. letištních a PZN rot, přejmenovaných v roce 1963 na letištní a RTZ roty „S“. Podléhaly zvláštnímu režimu a jejich inspekci prováděli přímo „představitelé Spojeného velení VS“. Jednalo se spíše o tabulkové útvary s minimálním stavem – po doplnění stavů na „válečné“ tabulkové počty s „uloženou technikou“. Měly svoje krycí číslo VÚ.


U 23. l pr to byly tyto „S“ roty:
1.9.1962 byla vytvořena 23. letištní a PZN rota „S“ Žatec.
1.9.1963 – spolu se změnou názvu jednotek PZN na RTZ /čj.005045-OMS-1963/ byla reorganizována na 23. letištní a RTZ rotu „S“ Žatec.
1.9.1965 byla reorganizována na 23. letištní rotu „S“ Žatec a samostatnou 5. rota RTZ „S“ – čj.00100-OMS-1965.
1.9.1969 byla „zřízena“ ještě 22. letištní rota „S“ Žatec
(spolu s 2. rotou RTZ „S“ Žatec) – čj.002540-OMS-1969.


Někteří z velitelů letištních „S“ rot:
22. lr „S“ – VÚ 1024: …/mjr. Michalka Jan, mjr. Nový Vladimír, mjr. Nevrlý Jiří, kpt. Rösl Pavel;
23. lr „S“ – VÚ 8042: …/mjr. Lapeš Jaroslav, kpt. Hrubeš Jiří, mjr. Stacho Šimon; mjr. Matyáš Zdeněk;
Po r. 1990 byly tyto jednotky zrušeny. (Oficiálně k 31.10.1991!)
URL CZ: https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#191355Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Air-Base-Battalion-t48937#191355Version : 0
******
Doplnit:
Používaná automobilní technika - spec. nástavby (období 1951/1952 :
1. Motocykly:
JAWA 250DKW
BMW
NSU HK 101*
2. Osobní automobily:
Borgward Hansa 1100
Citroen 11CV
Ford Eifel
Hillman Minx Mk.I
Jeep Willys MB
KDF VW 82
Mercedes Benz 170 V
Opel-Blitz 1 (dodávkový)
Praga Lady
Steyr 1500A
Škoda Tudor
Škoda Tudor 1101VO
Tatra 57K
Tatra T 600 „Tatraplan“
Büssing-NAG (autobus)
*
3. Nákladní automobily:
Austin K5
Bedford
Dodge
Ford Canada
Ford 6 (2G8T)
Mercedes-Benz L 3000S
Mercedes-Benz L 4500A
Opel Blitz 3,6
Saurer M6
Praga RND
Praga RN
*
4. Speciální automobily - nástavby:
A) Cisternové automobily:
Opel-Blitz 3,6
Praga RN
B) Sanitní:
Škoda 256
Ford 1500S
Praga A150
C) Hasící:
Mercedes 1500 LLF8
Praga RN ASC 16
D) Jeřábové:
HOJ-4 (Škoda H)
E) radiovozy:
Horch 901 RDV 10/16M
Praga A150 Radiovůz
*
5. Tahače, traktory:
Unic P 107 (Citroen polopásový)
David Brown
Fordson 9N
Grossley
Hanomag R 40
Škoda 30
*
6. Vlečené:
2cm 151/20N (KOPL)


Zdroj: SpA Olomouc - Fond č. 611 - (TR a DR 1951/52)
"11. letecká základna a její předchůdci" - Svět křídel 2008
URL CZ: https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#297793Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Air-Base-Battalion-t48937#297793Version : 0