Main Menu
User Menu

23. letištní prapor [1951-1991]

23rd Air Base Battalion

     
Název:
Name:
23. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
23. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
23. letecká základna
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce:
Successor:
11. letecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.05.1952 1. letecká technická divize
01.05.1952-01.03.1955 2. letecká technická divize
01.03.1955-01.08.1957 Letecký týl
01.08.1957-01.10.1958 5. letecká technická skupina
01.10.1958-01.09.1961 3. letecká technická skupina
01.09.1961-01.09.1969 Týl 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 Týl 3. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-21.08.1951 Havlíčkův Brod, letiště /
21.08.1951-01.05.1991 Žatec, letiště /
Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.RRRR Spanilý, Ota (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Domanský, František1) (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kotva, Josef1) (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Suda, Jan1) (Kapitán)
DD.MM.RRRR-28.05.1952 Bouzovský, Josef1) (Kapitán)
28.05.1952-15.09.1954 Volf, Miroslav (Major)
15.09.1954-15.10.1955 Mikulenka, Jaroslav (Nadporučík)
15.10.1955-01.07.1957 Kolář, Vladimír (Kapitán)
01.07.1957-26.09.1959 Chobot, Vlastimil (Major)
26.09.1959-26.01.1963 Jelínek, Josef (Kapitán)
26.01.1963-19.08.1966 Večera, Jozef (Major)
19.08.1966-03.06.1969 Dudek, Vladimír (Major)
03.06.1969-20.11.1971 Ptáčník, Miloslav (Podplukovník)
20.11.1971-31.08.1977 Rýdl, Václav (Podplukovník)
31.08.1977-30.10.1979 Sedlář, Jiří (Major)
30.10.1979-02.05.1982 Nejman, Jaromír (Major)
02.05.1982-01.06.1983 Michalka Ján, ? (Major)
01.06.1983-11.12.1984 Krejcar Libor, ? (Kapitán)
11.12.1984-31.08.1988 Šejda Jiří, ? (Kapitán)
31.08.1988-01.05.1991 Fiala Jaroslav, ? (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1962-01.09.1963 23. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
01.09.1963-01.09.1965 23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
01.09.1965-01.05.1991 23. letištní rota "S"
01.09.1969-01.11.1991 22. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-21.08.1951 VÚ 8682 Havlíčkův Brod
21.08.1951-01.05.1991 VÚ 8682 Žatec

1) pověřen velením
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský správní archiv Olomouc, skupina ČSLA, fond 611 (23. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#190325Verze : 2
Za předchůdce 23. letištního praporu je uváděna „Letištní peruť 10“. Havlíčkův Brod. Z ní vznikla „Letecká základna 10“ ( LZ 10) – do konce září 1949 VÚ 8924, od 1.10.1949 jako VÚ 8682. 15.1.1951 - při reorganizaci leteckého týlu přejmenována na 23. leteckou základnu 15.3.1951 - reorganizována na 23. letištní prapor. (23. lpr) Na podzim 1951 byl 23. lpr přemístěn na letiště ŹATEC.

Zdroj: www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401. SpA Olomouc - Fond č. 611 - (TR a DR ) "11. letecká základna a její předchůdci" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#191349Verze : 3
Jednotky zvláštního určení - S“ roty

– Zvláštní a dosud dobře utajenou kapitolu v historii pozemních – letištních zabezpečovacích jednotek tvoří JZU (Jednotky zvláštního určení) nebo „roty S“. Tyto útvary v rámci čs. armády vznikly v roce 1962 a sloužily k pozemnímu zabezpečení leteckých útvarů 57. letecké armády Přikarpatského vojenského okruhu Sovětské armády, přisunovaných na území Československa v době mimořádných opatření.
Nejprve se jednalo o tři spojovací roty a o 10 tzv. letištních a PZN rot, přejmenovaných v roce 1963 na letištní a RTZ roty „S“. Podléhaly zvláštnímu režimu a jejich inspekci prováděli přímo „představitelé Spojeného velení VS“. Jednalo se spíše o tabulkové útvary s minimálním stavem – po doplnění stavů na „válečné“ tabulkové počty s „uloženou technikou“. Měly svoje krycí číslo VÚ.

U 23. l pr to byly tyto „S“ roty:
01.09.1962 byla vytvořena 23. letištní a pozemního zabezpečení rota „S“ Žatec.
01.09.1963 – spolu se změnou názvu jednotek PZN na RTZ /čj.005045-OMS-1963/ byla reorganizována na 23. letištní a radiotechnického zabezpečení rotu „S“ Žatec.
01.09.1965 byla reorganizována na 23. letištní rotu „S“ Žatec
a samostatnou 5. rota radiotechnického zabezpečení „S“ – čj.00100-OMS-1965.
01.09.1969 byla „zřízena“ ještě 22. letištní rota „S“ Žatec
(spolu s 2. rotou radiotechnického zabezpečení „S“ Žatec) – čj.002540-OMS-1969.

Někteří z velitelů letištních „S“ rot:
22. lr „S“ – VÚ 1024: …/mjr. Michalka Jan, mjr. Nový Vladimír, mjr. Nevrlý Jiří, kpt. Rösl Pavel;
23. lr „S“ – VÚ 8042: …/mjr. Lapeš Jaroslav, kpt. Hrubeš Jiří, mjr. Stacho Šimon; mjr. Matyáš Zdeněk;
Po r. 1990 byly tyto jednotky zrušeny. (Oficiálně k 31.10.1991!)
URL : https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#191355Verze : 2
I. Automobilní technika používaná v období 1951 - 1952
(V počátcích existence letištních praporů byla z velké části používána jednak technika, kterou na území republiky po skončení války "zůstala" po Wehrmacht, z části technika, se kterou se vrátily do vlasti naše zahraniční jednotky.
Často se jednalo o techniku v počtech jednotlivých kusů a ve špatném technickém stavu.
Níže uvedený seznam byl vytvořen z archivních kopií "předání a převzetí" řidičů po redislokaci 23. letištního praporu v r. 1951 do Žatce


1. Motocykly:
JAWA 250
DKW
BMW
NSU HK 101*
2. Osobní automobily
Borgward Hansa 1100
Citroen 11CV
Ford Eifel
Hillman Minx Mk.I
Jeep Willys MB
Kdf 82 VW
MercedesBenz 170V
Opel-Blitz 1 (dodávkový)
Praga Lady
Steyr 1500A
Škoda 1102 TUDOR
Škoda 1101 VO TUDOR
Tatra 57K
Tatra 600 Tatraplan
Büssing-NAG (autobus)
*
3. Nákladní automobily:
Austin K5
Bedford
Dodge
Ford Canada F60L
Ford 6 (2G8T)
Mercedes-Benz L 3000S
Mercedes-Benz L 4500A
Opel Blitz 3,6
Saurer M6
Praga RND
Praga RN *
4. Speciální automobily - nástavby:
A) Cisternové automobily:
Opel-Blitz 3,6
Praga RN-C
B) Sanitní:
Škoda 256B
Ford 1500S
Praga A150 (zdrav.)
C) Hasící:
Mercedes 1500 LL F8
Praga RN ASC 16
D) Jeřábové:
HOJ-4 (Škoda H)
E) radiovozy:
Horch 901 RDV 10/16M (Kfz 17)
Praga A 150 Radiovůz
*
5. Tahače, traktory:
Unic P 107 (Citroen polopásový)
David Brown
Fordson 9N
Grossley
Hanomag R40
Škoda 30
*
6. Vlečené protiletadlové kanony:
2cm vz. 151/20N=2 cm Flakvierling 38

Zdroj: Správní archiv Olomouc - Fond č. 611 - (TR a DR 1951/52)
"11. letecká základna a její předchůdci" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#297793Verze : 5
Automobilní technika používaná v období 01.10.1958-01.05.1991

Používaná automobilní technika a speciální nástavby:
Tatra 805
Tatra 128
Tatra 111
Tatra 111N,
Tatra 111 C
Praga RN
Praga RND
Praga V3S
Škoda 706
GAZ-69
GAZ-69A
ZIS-150
ZIS-151

Později s novou automobilní technikou:
Tatra 138 TTN
Tatra 815

Cisternové automobily plniče letounů (CAPL)
Tatra 138CL (11m3)
CAPL 15(15m3)
Tatra 815 CAPL 18 (18m3)

cisternové přívěsy
CP-2
CP-3
CP-11
CP-14

Speciální mobilní prostředky pro zásobování letounů
- kyslíkem :
ZIL-131 AKZS-75MP
- stlačeným vzduchem:
ZIL-131 VZ20/350 ;
Praga V3S VPS 200
- hydraulický zdroj:
Praga V3S
UPG-250 GM
- energetický spouštěcí zdroj:
Tatra 805 APA-7,
Tatra 805 EZOP-4
Praga V3S SUEZ M;
AVIA 31 SUEZ 4

Novou záchrannou, hasící a vyprošťovací technikou
(dříve nazývanou technickou hotovostí):
- sanitní:
Tatra 805 Zdrav.
Škoda 1203-S
UAZ452-Z
- hasící automobily:
Praga V3S ASC 16 (Aut. střík. cisterna)
Škoda 706RTH ASC 16
Škoda 706RTHP CAS 25
Tatra 148 CAS 32
Tatra 815 CAS 32;
LIAZ 101.860 CAS K 25
- vyprošťovací automobilní jeřáby:
Tatra 111 HSC 4
Tatra 111 HSC 5
Tatra 148 AD 070
Tatra 815 AD 28
Tatra 815 AV 15
Ostatní:
Tatra 111 OZ-64

Mimo této řady speciálů bylo možné vidět v provozu (nebo "uložené" v hangáru č. 3) i další "krasavce" původem ze SSSR a to většinou dodané pro "S" roty.

Zřejmě nejrozšířenějším dopravním prostředkem na letišti bylo kolo a "motorizovaný" Pionýr.

Zdroj: SpA Olomouc - Fond č. 611 -
"11. letecká základna a její předchůdci" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#665062Verze : 12
Diskuse
Prosím odstranit ..
URL : https://www.valka.cz/23-letistni-prapor-1951-1991-t48937#665084Verze : 5