Main Menu
User Menu

Zásobovací základna zásobovací třídy 5 [2007-2014]

Supply Base of Supply Class 5

     
Název:
Name:
Zásobovací základna zásobovací třídy 5
Originální název:
Original Name:
Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2007
Předchůdce:
Predecessor:
Zásobovacia základňa materiálovej triedy 5
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2014
Nástupce:
Successor:
Zásobovací základna II
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2007-01.07.2009 Veliteľstvo logistiky
01.07.2009-01.01.2014 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.01.2014-01.11.2014 Úřad logistického zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.01.2007-31.10.2014 Martin, Kasárna SNP
Velitel:
Commander:
01.01.2007-30.06.2010 Banáš, Peter (Podplukovník)
01.07.2010-DD.MM.2012 Masár, Peter (Podplukovník)
DD.MM.2012-31.10.2014 Sojak, Pavel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2007-01.11.2014 Muniční sklad Lešť
01.01.2007-01.11.2014 Muniční sklad Nováky
01.01.2007-01.11.2014 Muniční sklad Poprad
01.01.2007-01.11.2014 Muniční sklad Rašov
01.01.2007-01.11.2014 Muniční sklad Sklené
01.01.2007-01.11.2014 Muniční sklad Trenčín
01.01.2007-31.12.2011 Sklad výzbroje Moldava nad Bodvou

Ručně vyplněné položky:
01.01.2007-31.10.2014 Muničný sklad Poprad
DD.MM.RRRR-31.10.2014 Centrum testovania munície
Čestný název:
Honorary Name:
30.04.2010-31.10.2014 Zásobovacia základňa generálmajora Viliama Žingora
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 5728
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-zakladna-zasobovaci-tridy-5-2007-2014-t48917#307190Verze : 1
MOD
Oficiálny znak Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5 Martin, Nariadenie MO SR č. 65/2008 zo dňa 3.7.2008 (vestnmík MO SR č. 62/2008, 9.7.2008).
Zásobovací základna zásobovací třídy 5 [2007-2014] - Oficiálny znak Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5 Martin, platný od 9.7.2008

Oficiálny znak Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5 Martin, platný od 9.7.2008
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-zakladna-zasobovaci-tridy-5-2007-2014-t48917#263026Verze : 0
MOD
Dňa 30.04.2010 nadobudol účinnosť rozkaz Prezidenta SR č. 2/2010 z 16.04.2010, ktorým bol Zásobovacej základni zásobovacej triedy 5 Martin zapožičaný čestný názov ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA VILIAMA ŽINGORA.


Názov bol zapožičaný za starostlivosť o materiálovú triedu 5 a čiastočne o materiálovú triedu 2, za príkladné zabezpečovanie opravárenskej činnosti pozemnej výzbroje a techniky, ženijnej a spojovacej techniky, ako aj za kvalitnú výrobu a opravy terčového materiálu pre útvary a zariadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Generálmajor in memoriam Viliam Žingor bol významná osobnosť novodobých dejín Slovenska, ktorý sa ako veliteľ 2. čs. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika zaslúžil v období Slovenského národného povstania o rozvinutie odbojových aktivít v Turci. Čestný názov prispeje k posilneniu hrdosti na svoje mesto, región a útvar, ako aj na pokračovanie rozvíjania jeho odkazu, základného zdroja národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.Zdroj: rozkaz prezidenta SR č. 2/2010
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-zakladna-zasobovaci-tridy-5-2007-2014-t48917#359299Verze : 0
MOD