Main Menu
User Menu

Zásobovací základna materiálové třídy 5 [2006-2006]

Supply Base of Material Class 5

Zásobovacia základňa materiálovej triedy 5

     
Název:
Name:
Zásobovací základna materiálové třídy 5
Originální název:
Original Name:
Zásobovacia základňa materiálovej triedy 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Výzbrojná základňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2007
Nástupce:
Successor:
Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-01.01.2007 Veliteľstvo logistiky
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-01.01.2007 Martin, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2006-01.01.2007 Banáš, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2006-01.01.2007 Muniční sklad Lešť
01.10.2006-01.01.2007 Muniční sklad Nováky
01.10.2006-01.01.2007 Muniční sklad Rašov
01.10.2006-01.01.2007 Muniční sklad Sklené
01.10.2006-01.01.2007 Muniční sklad Trenčín
01.10.2006-01.01.2007 Sklad výzbroje Moldava nad Bodvou

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Zasobovaci-zakladna-materialove-tridy-5-2006-2006-t48916#307187Verze : 0
MOD