T-54M

     
Název:
Name:
T-54M T-54M
Originální název:
Original Name:
T-54M
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Turčianske strojárne n.p., Martin /
DD.MM.1968-DD.MM.1975 Opravárenský závod 025, Nový Jičín /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1968-DD.MM.1975
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1200
- 500 v ZŤS / in ZŤS
- 700 v VOZ 025 / in VOZ 025
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.04.1966
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
36000 kg 79366 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9000 mm 29 ft 6 ⅜ in
Délka korby:
Hull Length:
? mm ?
Celková šířka:
Overall Width:
3270 mm 10 ft 8 ¾ in
Celková výška:
Overall Height:
27501) mm 9 ft ¼ in 1)
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm 1 ft 4 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
? mm ?
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,088 MPa 12.76 psi
Pancéřování:
Armour:
? ?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-54M
- čtyřtaktní vznětový s kapalinovým chlazením
- počet válců: 12
- maximální kroutící moment: (2354 ± 49) Nm při 1200 ot/min
V-54M
- four-stroke, diesel, water cooled
- number of cylinders: 12
- maximum torque: (1736 ± 36) lb.ft at 1200 rpm
Výkon:
Power:
427 kW při 2000 ot/min 572.6 bhp at 2000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
- počet převodových stupňů: 5+1
- ovládání: mechanické
- number of gears: 5+1
- control: mechanical
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
502) km/h 312) mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
273) km/h 173) mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
5004) km 3114) mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
3205) km 1995) mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
30 ° 67 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,7 m 106 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m 31 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,46) m 55 in6)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón D10-TGM
- ráže: 100 mm
- náboje pro kanón: 43 kusů
- stabilizátor kanónu: STP-2 Cyklon
- stabilizace ve svislé a vodorovné rovině
- maximální rychlost střelby z místa: 7 ran/min
- maximální rychlost střelby za pohybu: 4 rány/min
- maximální dálka střelby:
    - se zaměřovacím dalekohledem: 6900 m
    - s polohovou libelou: 14600 m
    - dálka přímé střelby při výšce cíle 2 m: 1000 - 1100 m
- navádění kanónu:
    - ve svislé rovině: pouze střelec
    - ve vodorovné rovině: střelec i velitel
D10-TGM gun
- calibre: 100 mm
- ammunition: 43 rounds
- gun stabilizer: STP-2 Tsyklon
- stabilization in vertical and horizontal plane
- maximum rate of fire at standing: 7 rpm
- maximum rate of fire at moving: 4 rpm
- maximum firing range:
    - with aiming binoculars: 4.29 mi
    - with longitudinal bubble: 9.07 mi
    - range of direct fire at target with height 78.7 in: 0.62 - 0.68 mi
- cannon guiding:
    - in vertical plane: gunner only
    - in horizontal plane: gunner and commander
Vedlejší:
Secondary:
spřažený kulomet SGMT (později PKT ?)
- ráže: 7,62 mm
- maximální dálka mířené střelby: 2200 m
- náboje pro spřažený kulomet: ? kusů


protiletadlový kulomet vz.36/48M DŠKM
- ráže: 12,7 mm
- náboje pro protiletadlový kulomet: 300 kusů
- maximální dostřel se zaměřovačem: 3500 m
SGMT (later PKT ?) coaxial machine gun
- calibre: 7.62 mm
- maximum range of aimed shooting: 1.37 mi
- ammunition for coaxial machine gun: ? rounds


vz.36/48M DShKM anti-aircraft machine gun
- calibre: 12.7 mm
- ammunition for anti-aircraft machine gun: 300 rounds
- maximum range with gunsight: 2,17 mi
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) s kulometem DŠKM, 2400 mm bez kulometu
2) maximální, 30 - 35 km/h průměrná
3) průměrná v terénu
4) bez přídavných sudů, s přídavnými sudy 650 - 715 km
5) bez přídavných sudů, s přídavnými sudy 410 - 450 km
6) bez přípravy, s přípravou:
- maximální rychlost proudu: 1,5 m
- maximální hloubka vody: 5 m
- maximální šířka vodní překážky: 1 000 m


spotřeba paliva:
- na silnici: 190 - 210 l/100 km
- v terénu: 300 - 330 l/100 km

spotřeba oleje:
- na silnici: 6 - 8 l/100 km
- v terénu: 7 - 11 l/100 km

ochrana proti ZHN:
- ochrana při výbuchu atomové zbraně: kolektivní, automatické uzavírání bojového a řidičského prostoru
- ochrana při průjezdu zamořeným prostorem: vytvoření přetlaku

požární zařízení:
- automatická signalizace požárů a uvedení zařízení do chodu, možnost ručního ovládání

zadýmovací zařízení: tepelné, trvale zabudované

napětí v elektrické síti vozidla: 24 V

objem všech palivových nádrží: 960 l
(z toho přídavné nádrže 280 l)


Zaměřovací, pozorovací a orientační přístroje:
přístroje používané ve dne:
- zaměřovací dalekohled střelce: TŠ-2B-22 nebo TŠ-2A-22
přístroje nočního vidění:
- zaměřovací infradalekohled střelce: TPN-1-22-11
(dálka viditelnosti 800 m)
- zaměřovací infradalekohled velitele: TKN-1
(dálka viditelnosti 300 m)
- infrahled řidiče: TVN-2
(dálka viditelnosti 60 m)
střelecký infrasvětlomet: L-2


Spojovací prostředky:
radiostanice: R-113
- frekvenční rozsah: 20,000-22,375 MHz
- dělení frekvenčního rozsahu: po 25 kHz
- dosah: do 20 km
tankové hovorové zařízení: R-124
1) with DShKM machine gun, 7ft 10,48in without machine gun
2) maximum, 19 - 22 mph average
3) average in terrain
4) without auxiliary fuel barrels, with barrels 404 - 444 mi
5) without auxiliary fuel barrels, with barrels 255 - 280 mi
6) without preparation, with preparation:
- maximum speed of water flow: 295,3 ft/min
- maximum depth of water: 16 ft
- maximum length of water obstacle: 3281 ft


fuel consumption:
- road: 1.49 - 1.35 mi/Imp gal
- terrain: 0.94 - 0.86 mi/Imp gal

oil consumption:
- road: 47.08 - 35.31 mi/Imp gal
- terrain: 40.35 - 25.68 mi/Imp gal

NBC protection:
- protection at nuclear weapon explosion: collective, automatic closing of combat and driver´s compartment
- protection at crossing through contaminated area: creation of overpressure

fire-fighting equipment:
- automatic signalization of fires and initiation of fire extinguishing, manual control available

smoke equipment: of heat type, permanently installed

nominal voltage: 24 V

volume of all fuel tanks: 211.2 Imp gal
(from that auxiliary tanks 61.6 Imp gal)


Sighting, vision and orientation devices:
day vision devices:
- gunner´s aiming binoculars: TSh-2B-22 or TSh-2A-22
night vision devices:
- gunner´s aiming infrared binoculars: TPN-1-22-11
(visibility up to 2625 ft)
- commander´s aiming infrared binoculars: TKN-1
(visibility up to 984 ft)
- drivers´s infrared sighting device: TVN-2
(visibility up to 197 ft)
infrared searchlight: L-2


Communication equipment:
radio station: R-113
- transmission bandwith: 20,000-22,375 MHz
- dividing of transmission bandwith: 25 kHz
- range: up to 12,4 mi
tank intercom system: R-124
Zdroje:
Sources:
Hlavní takticko-technická data tankové a automobiní techniky ČSLA, Naše vojsko 1976
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#338634 Verze : 0
T-54M
(T-54AM)


Jedná se o modernizaci starších tanků řady T-54A tak, aby byly svými provozními a bojovými parametry srovnatelné s tanky T-55A. Modernizace byla zahájena v roce 1968. Takto modifikované tanky bývají rovněž označovány jako T-54AM.


Odlišnosti oproti verzi T-54A:
- zvýšení ochrany osádky před účinky zbraní hromadného ničení
- buldozerové a odminovací zařízení lze montovat jen na některé tanky
- kanón typu D10-TGM
- možná je montáž zaměřovačů TŠ-2A-22 i TŠ-2B-22
- jiné uspořádání některých přístrojů v řidičském prostoru
- výkonnější motor V-54M
- kapalinové ovládání směrového ústrojí
- odlišné napínání kolejových pásů
- zlepšené zariadenie pre hklboké brodenie RIEKA
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#184308 Verze : 0
Modernizácia tanku T-54A


Problematika modernizácie tanku T-54A sa po prvý raz v ideovej rovine riešila na porade zástupcu náčelníka Generálneho štábu ČSĽA pre materiálne veci na jar 1964. Na porade sa zúčastnili odborníci z vývojového strediska TEES Martin a odborného pracoviska Vojenskej technickej akadémie A. Zápotockého v Brne. Začiatkom júla 1964 bolo k otázkam modernizácie T-54A zvolané do TEES Martin pracovné rokovanie za účasti zástupcov MNO a ministerstva všeobecného strojárstva. V rámci rokovania boli prekonzultované otázky spojené s opravárenskou kapacitou vojenských podnikov rezortu obrany a výrobou potrebnej súčiastkovej základne pre modernizáciu.


Samotná modernizácia T-54A sa v rámci ČSĽA začala koncepčne riešiť až po zasadnutí Technickej rady Náčelníka Generálneho štábu koncom roka 1964. Jej podstatou bolo v rámci generálnych opráv tankov T-54A, uskutočniť ich modernizáciu použitím agregátov tanku T-55 tak, aby ich technické parametre zodpovedali tankom T-55A. Prijaté opatrenia sa v lete 1965 konzultovali s odborníkmi Vojenskéhoopravárenského závodu v Žitomíre (dnešná Ukrajina). Pri konzultáciách sa po tvrdila správnosť čs. koncepcie. Začiatkom augusta 1965 vybralo ministerstvo obrany za riešiteľa úlohy modernizácie tanku T-54A Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín (ďalej VOP 025). Podnik po konzultáciách s vývojovým strediskom TEES Martin pred ložil na jeseň 1965 MNO dokladovú správu, ktorá konkrétne riešila úlohu modernizácie T-54A. Začiatkom novembra 1965 po spresnení požiadaviek zo strany ministerstva začal VOP 025 so stavbou prototypu modernizovaného tanku. Koncom apríla 1966 si prototyp prezreli členovia Vojensko-technickej rady MNO, ktorí bezprostredne po prehliadku predložili úlohu modernizácie Vojenskej komisii ÚV-KSČ. Tá 5. 5. 1966 modernizáciu tanku T-54A na tank T-54M schválila. O niekoľko dní na to sa vo VOP 025 uskutočnili s prototypom podnikové a hneď aj kontrolné skúšky. V priebehu skúšok došlo k poruchám na motore, stabilizátore a protipožiarnom zariadení. Po odstránení porúch prevzalo prototyp Vojenské skúšobné stredisko 020 Doksy (ďalej VZS 020). To s prototypom vykonalo intenzívne jazdno-technické a strelecké skúšky, pri ktorých vozidlo vyhovelo. Po skúškach bol prototyp ponechaný VOP 025 Nový Jičín ako vzorové vozidlo. Skúšky s druhým prototypom postaveným začiatkom roka 1967 boli opäť vo VZS 020 Doksy. Pri náročných jazdných a streleckých skúškach prototyp uspel, na základe čoho komisia MNO-TAS odporučila jeho zavedenie do výzbroje ČSĽA.


V rokoch 1968 – 1975 sa vo VOP 025 Nový Jičín modernizovalo 700 kusov T-54A na T-54M a ďalších 500 tankov modernizovali Závody ťažkého strojárstva Martin.


Oproti tanku T-54A bol modernizovaný T-54M vybavený:
- ochranou osádky proti účinkom ZHN, novým stabilizátorom kanónu v dvoch rovinách,
- novými prístrojmi na streľbu v noci,
- výkonnejším motorom V-54M,
- kvapalinovým posilňovačom ovládania smerového ústrojenstva,
- zlepšeným zariadením pre hlboké brodenie „RIEKA“.


Od roku 1973 do roku 1980 boli postupne všetky tanky T-54M vyzbrojené 12,7 mm PLG DŠKM vz. 38/46, ktorého lafeta sa montovala na vežičku nabíjača.
Organizačne tvorili tanky T-54M až do roku 1989 výzbroj tankových práporov motostreleckých plukov, tankových plukov motostreleckých divízií a samostatných výcvikových práporov vo vojenských výcvikových priestoroch.
Z výzbroje ČSĽA sa začali postupne stahovat v roku 1990. Ich samotná likvidácia podľa ustanovení Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe prebehla v rokoch 1992 až 1994.


Dva kusy tohto tanku (jeden s vežovým číslo 012) sa nachádzajú v zbierkach VHM Piešťany.Zdroj : Turza, Peter: Stredný tank T-54M OBRANA č.7 2009 MO SR
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#372575 Verze : 1
Tank T-54M vznikol modernizáciou tanku T-54A a jeho konštrukcia až nižšie uvedené odchylnosti zodpovedá konštrukcii tanku T-55A.


V T-54M sú oproti T-55A tieto zmeny :
- prídavné zariadenie ( napr. kolesový odmínovač, buldozerová radlica ) je možné montovať len u niektorých vozidiel,
- použitý kanón D 10-TGM,
- bolo dovolené montovať zameriavač TŠ-2A-22 alebo TŠ-2B-22.


Korba a veža tanku
Korba T-54M má tieto odlišnosti oproti tanku T-55A :
- vedľa otvoru k vypúšťaniu paliva zo strednej palivovej nádrže, ktorý je uzatvorený zátkou smerom ku stredu dna korby je pôvodná zátka z T-54A, ktorá je z vnútra korby zavarená a nejde vyskrutkovať,
- okrem 3 otvorov pre vypúšťanie paliva z prednej nádrže a zo schránkovej nádrže sa v prednej časti korby nachádza ešte jeden otvor z pôvodnej korby T-54A, uzatvorený, pevne zavarenou zátkou,
- otvory v strope nad motorom, ktoré umožňujú prístup k motoru a k čističu vzduchu, zodpovedajú T-54A s tým rozdielom, že kryt otvoru nad čističom vzduchu sa neotvárá smerom k veži, ale smerom k pravej bočnici korby.


Ďalej má tank T-54M v priestore vodiča niektoré prístroje posunuté z pôvodnej polohy :
- gyrokompas GPK-48 so zdrojom,
- automat AS-2 požiarneho zariadenia.


Do tanku sa montuje rádiová stanica R-113.Zdroj : Tank-21-4 Tank T-55 Technický popis – predpis ČSĽA, Praha, 1968
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#383402 Verze : 1
T-54M ("bílá 598") na snímku z přelomu osmdesátých a devadesátých let.
T-54M - (www.csla.cz)

(www.csla.cz)
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#305340 Verze : 0
Ve službách 65. motostřeleckého pluku (VÚ 8522), Cheb, 1973/1974.

Autor: Dušan Michal, poprvé uveřejněno na www.csla.cz

T-54M - (© Dušan Michal)

(© Dušan Michal)
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#305711 Verze : 0

Diskuse

Pokud si pamatuji na dobu VZS v letech 1972-74, kdy jsem dělal velitele tanku, tak tanky T-54M a T-55A měly pouze 1 spřažený kulomet 7,62 mm. DŠK, pokud se nemýlím, se montovala až koncem 70. let. V T-54M byly RDST R-113 a v T-55A byly RDST R-123.


Pokud se nemýlim, T-54 už stabilizátor měla.


K.Kunovski@seznam.cz
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#184364 Verze : 0
Ten motor to záleží na pohledu na věc.Pokud si odmyslíš vodní čerpadlo,lépe jeho umístění,tak jsou tyto motory a jejich komponenty naprosto shodné.Tzn.:vemeš motor V-55 vyměníš vstřiky a nastavíš jinak čerpadlo a máš V-2-34 akorát,že ho do T-34 nenacpeš neboť ti bude vadit právě to vodní čerpadlo,které je jak známo na boku motoru a je jedno zatím co u originálního V-2-34 jsou dva a jsou vespod neboť jak je znáno T-34 má chladiče dva.U kanónu sohlasím závěrový klín nelze zaměnit.
URL : https://www.valka.cz/T-54M-t48910#239743 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více