Main Menu
User Menu

Husarský pluk č. 9 (1867-1918)

9th Hussar Regiment / Husarenregiment Nr. 9

     
Název:
Name:
Husarský pluk č. 9
Originální název:
Original Name:
Husarenregiment Nr. 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1688
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mitrovica

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Haas, Alexander (Oberleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR "Hraběte Nádasdyho"
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#412343Verze : 0
MOD
K.u.K Husaren-Regiment Nadasdy auf Fogaras, Franz Leopold, Graf, FM. Nr. 9
C. a K. husársky pluk gróf František Leopold Nádašdy, poľný maršál č. 9Významným predelom v dejinách husárskych plukov je rok 1848/49
Veľká časť mužstva dezertovala počas revolúcie, preto bol pluk reorganizovaný a doplnený v štajerskom Leibnitzi..

Garnizóny:1866 - Pardubitz,
1869 - St. Georgen,
1870 - Raab,
1874 - Stuhlweissenburg,
1877 - Fünfkirchen,
1880 - Ruma,
1884 - Ödenburg.


Oblasti v ktorých pluk dopĺňal stavy:


1867 - Gran,
1874 - Komorn und Raab.
1889 - Preßburg.


Zdroj:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
www.kuk-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#190213Verze : 0
MOD
Velitelia pluku:


1866 - Nicolaus Gr. Pejasevich v. Veröcze plukovník
1869 - Lamoral Prinz Thurn & Taxis, plukovník
1876 - Alexander Ritter Czveits de Potissje plukovník
1881 - Stephan Frhr. Földváry de Földvár, plukovník
1887 - Georg Fogarassy de Fogaras, plukovník
1890 - Carl Gr. Auersperg, plukovník
1890 - Franz Ferdinand v. Este, arcivojvoda plukovník
1892 - Stephan Szmrecsányi de Szmrecsány, plukovník
1894 - Otto, Erzherzog, plukovník
1896 - Albert Lónyay de Nagy-Lónya et Vásaráros-Namény, plukovník

Zdroj:
www.kuk-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#190215Verze : 0
MOD
Majiteľ pluku: gróf Nádasdy


sídlo plukovného odvodného okresu v roku 1914: Prešpork (Bratislava)


farba kabátca: tmavo modrá
farba šnúr: biela
farba čáka: biela


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#240470Verze : 0
Husaren-Regiment Graf Nádasdy Nr.9
Husársky pluk grófa Nádasdyho č. 9


Mierová dislokácia pluku v júli 1914:
Mitrowitz ( Sremská Mitrovica, Srbsko), Ruma - 1. divízion (Srbsko)

Stav pluku v júli 1914:

národnostné zloženie: 81 % Maďari, 19 % rôzne
doplňovací obvod:


Nadradené stupne:


8. Kavallerie-Brigade - 8. jazdecká brigáda
XIII. Korps -13. armádny zbor

Veliteľ:


Podplukovník Alexander Haas


Zdroj:
http://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#240634Verze : 0
MOD
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#411324Verze : 0
Organizace husarského pluku č. 9 v roce 1914:


Štáb pluku: Mitrovica
1. division: Ruma
- 1. eskadrona: Ruma
- 2. eskadrona: Bijeljina
- 3. eskadrona: Ruma
2. division: Mitrovica
- 4. eskadrona: Indjija
- 5. eskadrona: Mitrovica
- 6. eskadrona: Zemun
Kulometný oddíl: Ruma
Ženijní četa: Mitrovica
Náhradní těleso: Komárno


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#412344Verze : 0
MOD
www.reddit.com

URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-9-1867-1918-t48902#600150Verze : 0
MOD