Main Menu
User Menu

2. velitelská letka [1969-1974]

2nd Command Squadron of 2nd State Air Defense Division

     
Název:
Name:
2. velitelská letka
Originální název:
Original Name:
2. velitelská letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelská letka
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1974
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1974 2. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1974 Brno, letiště

Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.MM.RRRR Švábeník, Boris (major)
08.01.1972-01.09.1974 Prchal, Oldřich (major)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1969-01.09.1974 L-29
01.09.1969-01.09.1974 Il-14T
01.09.1969-01.09.1974 Ae-145
01.09.1969-01.09.1974 L-200A
01.09.1969-01.09.1974 Mi-1
01.09.1969-01.09.1974 Mi-1MU
01.09.1969-01.09.1974 Mi-4
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1974 VÚ 4652 Brno
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (2. divize protivzdušné obrany státu),
URL : https://www.valka.cz/2-velitelska-letka-1969-1974-t48893#423282Verze : 0
MOD
2. velitelská letka 2. divize protivzdušné obrany státu


Byla zřízena k 01.09.1969 Nařízením čj. 002540-OMS/1969 k provedení reorganizačních a redislokačních změn.

V podtatě šlo o přejmenování velitelské letky 2. sboru protivzdušné obrany státu.
( s ponecháním krycího čísla útvaru.)


Dislokace: Brno-Černovice, letiště


Personál a letecká technika prostě "přešly"


Letecká technika u 2. velitelské letky:


1 letoun L-29 (3243)
1 letoun Il-14T (3155)
1 letoun L-200A ( 0320)


Ae-145 ( 1812 , ?)


Vrtulníky:
Mi-1 (4001, 4002)
Mi-1MU (6018)


Mi-4 (3142, 8145 )


Během doby existence se stav letounů a vrtulníků měnil.


Pokud se týká personálu, tak je zdokumentován stav při změně ve velení 2. letky ke dni 08.01.1972.


Letecká technika a létající personál:


L-29 3243
plk. Ing. pplk. Šídlo Vladimír a ostatní let. funkcionáři SL 2. divize PVOS
(pplk. Vlk Alois,...Martinec Bohumil, mjr. Hruška, pplk. Petr Karel, pplk. Tupý Oldřich, pplk. Jančík Jan,


Il-14 3150 do 29.9.1973
piloti: mjr. Káňa František; mjr. Prchal Oldřich; mjr. Spurný Miloš;
navigátor: mjr. Pisklák Antonín;
radista: ppor. Hynšt J.;
palubní technik: mjr. Palán Vladimír.


L-200A 0320
mjr. John Josef; pplk. Vlk Alois


Ae-145 1812 mjr. Uhál Jan, npor. Grmela Radek;
+ piloti ze štábu 2. divize PVOS


Piloti vrtulníků:
mjr. Školný Vlastimil, mjr. Mezník Josef, mjr. Palán Vlast., mjr. Řepka Oldřich, mjr. Grmela Radek, mjr. Šrámek Josef, mjr. Ondrušek František, mjr. Nahodil Mojmír.


Palubní technici:
mjr. Pohl Josef, mjr. Schaller Jiří, prap. Čermák Karel, mjr. Šťastný Jiří.


---
Stav: 41 vojáků z povolání (27 důstojníků a 14 praporčíků) a 64 vojáků základní služby (4 absolventi VKVŠ, 17 poddůstojníků a 43 příslušníků mužstva).


+++
29.09.1973 katastrofa letounu IL-14 (3155) při přistání na letišti Veszprem (Maďarsko) 400 m před prahem VPD.
4 těžce zraněni, 4 středně těžká zranění, 15 lehce zraněných.
Palubní radiotelegrafista por. Hynšt zemřel 04.12.1973 na následky zranění.
Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/2-velitelska-letka-1969-1974-t48893#345381Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 2.velitelské letky


Aero L-29


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
3243 ----zaznamenán k 08.01.1972
URL : https://www.valka.cz/2-velitelska-letka-1969-1974-t48893#345671Verze : 0