Main Menu
User Menu

Základna logistické podpory [2001-2004]

Logistics Support Base

     
Název:
Name:
Základna logistické podpory
Originální název:
Original Name:
Základňa logistickej podpory
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
5. dopravná základňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2004
Nástupce:
Successor:
Spoločná logistická podporná skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.07.2002 Hlavný úrad logistiky
01.07.2002-01.10.2004 Veliteľstvo logistiky
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.10.2004 Hlohovec, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2001-01.10.2004 Krištofík, Stanislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2001-01.10.2004 1. dopravní prapor
01.10.2001-01.10.2004 Opravárenský prápor

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.2001-30.09.2004 VÚ 9149 Hlohovec
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-logisticke-podpory-2001-2004-t48878#307277Verze : 0
MOD