Main Menu
User Menu

Společná logistická podpůrná skupina [2004-2013]

Joint Logistics Support Group

     
Název:
Name:
Společná logistická podpůrná skupina
Originální název:
Original Name:
Spoločná logistická podporná skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Základňa logistickej podpory
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2013
Nástupce:
Successor:
Velitelství brigády bojového zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2004-01.07.2009 Veliteľstvo logistiky
01.07.2009-01.11.2013 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Dislokace:
Deployed:
01.10.2004-01.07.2009 Hlohovec, Dukelské kasárny
01.07.2009-01.11.2013 Trenčín, Kasárna kpt. Nálepku

Velitel:
Commander:
01.10.2004-DD.MM.2005 Šimko, Alexander (Plukovník)
01.09.2005-01.07.2010 Čúzy, Anton (Plukovník)
01.07.2010-01.05.2012 Banáš, Peter (Plukovník)
01.05.2012-01.11.2013 Žarnovický, Ján (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-01.02.2011 Matúš, Daniel (Podplukovník)
01.02.2011-15.10.2012 Šanta, Marián (Podplukovník)
15.10.2012-01.11.2013 Slovjak, Ivan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2004-01.11.2013 Multifunkční prapor
01.10.2004-01.11.2013 Opravárenský prapor
01.07.2009-01.11.2013 Dopravní prapor

Ručně vyplněné položky:
01.10.2004-30.06.2009 Dopravní rota
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2004-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.2004-01.07.2009 VÚ 9149 Hlohovec
01.07.2009-31.10.2013 VÚ 9149 Trenčín
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.vsvap.mil.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Spolecna-logisticka-podpurna-skupina-2004-2013-t48877#307279Verze : 0
MOD
HISTÓRIA
Posádka Hlohovec bola založená rozkazom MO v roku 1928.
V roku 1944 sa posádka HLOHOVEC spolu s Trnavskou posádkou pripojila k SNP. Do roku 1961 bol v posádke dislokovaný tankový prápor.
Novodobá história sa začala písať v roku 1961, kedy na základe výnosu ministra národnej obrany vznikla v Hlohovci 4. automobilová brigáda. Do funkcie veliteľa brigády bol ustanovený mjr. Ján Dohanič. 4. automobilová brigáde boli podriadené útvary v Tureckom Vrchu, Brezne, Martine, Ružomberku, Topoľčanoch, Leviciach a Senici. V rokoch 1976 - 1983 bol veliteľom brigády plk. Ing. Viliam Kufčák. V roku 1983 nastúpil na miesto veliteľa brigády kpt. Ing. Vladimír Kanský. Počas jeho velenia sa postupné znižovanie počtov armády odrazilo vo viacerých organizačných zmenách štruktúry brigády. V roku 1990 sa 4. automobilová brigáda premenovala na 3. automobilovú brigádu. Dňom 1.10.1995 sa premenovala na 5. dopravnú základňu. Po tejto reorganizácii patrili do podriadenosti štyri útvary a to:


51. automobilný prápor v Žiline,
52. automobilný prápor vo Vrútkach,
53. automobilný prápor v Prešove
54. automobilný prápor v Čereňanoch.


5. dopravná základňa pod velením plk. Ing. Vladimíra Kanského ukončila svoju činnosť 1.10.2001 a bola reorganizovaná RMO č. na Základňu logistickej podpory. Na miesto veliteľa bol ustanovený k tomuto dátumu plk. Ing. Stanislav KRIŠTOFÍK.


Velitelia útvaru od roku 1961: 1961 - 1976 plk. Ján DOHANIČ

1976 - 1983 plk. Ing. Viliam KUFČÁK
1983 - 2001 plk. Ing. Vladimír KANSKÝ
2001 - 2004 plk. Ing. Stanislav KRIŠTOFÍK
2004 - 2005 plk. Ing. Alexander ŠIMKO
2005 plk. Ing. Anton ČÚZY

VÝCVIK
V rokoch 1991 až 2001 útvar školil najnižších veliteľov t.j. veliteľov družstiev dopravných odborností v poddôstojníckej škole ako i veliteľov čiat v Škole dôstojníkov v zálohe (ŠDZ) ČVO 705 a 721.


Po reorganizácii 5. dopravnej základne na Základňu logistickej podpory bol výcvik znovu zameraný na výcvik profesionálnych vojakov a vojakov povinnej služby. Reorganizáciou k 1.10.2004 vznikom Spoločnej logistickej podpornej skupiny je výcvik zameraný na odbornosti logistiky v podriadených útvaroch:
v Opravárenskom prápore Martin je výcvik zameraný na vykonávanie opráv techniky pre pozemné a vzdušné sily. Výcvik je vykonávaný v priestoroch posádky a v súčinnosti s Práporom okamžitej reakcie vykonávaný na VVP Lešť,


v Multifunkčnom prápore Hlohovec je výcvik pre odbornosti logistickej podpory pozemných a vzdušných síl a pre podporu jednotiek nasadenia mimo územia Slovenskej republiky uskutočňovaný v OVŠ Martin, v priestoroch posádky Hlohovec a vo výcvikovom priestore Kolíňanský vrch.zdroj: VSVaP
URL : https://www.valka.cz/Spolecna-logisticka-podpurna-skupina-2004-2013-t48877#239080Verze : 0
Jedna z podôb znaku veliteľstva SLPS. Od oficiálnej sa odlišuje čiernou farbou lemovania, čo je v rozpore s priznaným oficiálnym znakom (strieborné lemovanie). Aj napriek tomu sa dosť často používa.
Společná logistická podpůrná skupina [2004-2013] - Veliteľstvo SLPS

Veliteľstvo SLPS
URL : https://www.valka.cz/Spolecna-logisticka-podpurna-skupina-2004-2013-t48877#259450Verze : 0
MOD
Tento znak je oficiálnym znakom VSLPS
Společná logistická podpůrná skupina [2004-2013] - Znak VSLPS

Znak VSLPS
URL : https://www.valka.cz/Spolecna-logisticka-podpurna-skupina-2004-2013-t48877#313415Verze : 0
Oficiálny znak so strieborným lemovaním bol útvaru priznaný Nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2006 o priznaní znakov zo dňa 08.08.2006. V súlade s doporučeniami pre tvorbu znakov má znak strieborné lemovanie platné pre stupeň brigáda, základňa (na rozdiel od práporov, ktoré majú lemovanie čierne).


Mimochodom - platnosť znaku končí dňom 30.06.2009, nakoľko dňom 01.07.2009 je veliteľstvo redislokované do Trenčína a prestane platiť informácia uvedená v hlave štítu. V zmysle Smernice MO SR o vojenskej symbolike čl. 14 zo dňa 12.12.2006 musí veliteľstvo požiadať o nový znak, ktorý mu bude nanovo priznaný. Do priznania nového znaku je uvedený znak zakázané používať.
URL : https://www.valka.cz/Spolecna-logisticka-podpurna-skupina-2004-2013-t48877#313419Verze : 0
MOD
Znak Veliteľstva SLPS priznaný ministrom obrany SR s účinnosťou 01.02.2010.Zdroj: Nariadenie MiO SR č. 10/2010 o priznaní znakov z 01.02.2010.
URL : https://www.valka.cz/Spolecna-logisticka-podpurna-skupina-2004-2013-t48877#360805Verze : 0
Diskuse
Z útvarov SLPS je od 1.7.2009 v pohotovosti pre nasadenie vyčlenený národný podporný prvok pre Bojovú skupinu EÚ.
URL : https://www.valka.cz/Spolecna-logisticka-podpurna-skupina-2004-2013-t48877#321812Verze : 0
MOD