Main Menu
User Menu

3. ústřední automobilní a traktorový sklad [1955-1958]

3rd Central Automobile and Tractor Depot

     
Název:
Name:
3. ústřední automobilní a traktorový sklad
Originální název:
Original Name:
3. ústřední automobilní a traktorový sklad
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
Pobočka Poprad
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
1. pobočka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.10.1957 Hlavní automobilní a traktorová správa
01.10.1957-01.10.1958 Tanková technická správa
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-01.10.1958 Poprad, Sklady Poprad-Stráže /

Velitel:
Commander:
01.11.1955-01.10.1958
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.11.1955-01.10.1958 VÚ 6010 Poprad
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_83.htm
URL : https://www.valka.cz/3-ustredni-automobilni-a-traktorovy-sklad-1955-1958-t48874#407767Verze : 2
MOD
Vznik: 22.5.1950 rozkazom MNO č. 0357-50 v priestoroch bývalých kasární a skladov proviantného a intendačného materiálu vo vtedajších Strážoch (dnes mestská časť Popradu)


Dislokácia: Poprad


História:
1951–1953 pobočka 3. automobilní zbrojnice
1953–1954 pobočka Hlavního automobilního a traktorového skladu
1954–1955 pobočka 1. ústředního automobilního a traktorového skladu
1955–1958 3. ústřední automobilní a traktorový sklad VÚ 6010
1958–1969 pobočka 1. ústředního automobilního a traktorového skladu VÚ 2495
1969–1989 pobočka 1. okruhového automobilního skladu VÚ 2495
1990–1992 1. pobočka 62. ústředního automobilního skladu VÚ 4048
1992–ASR 3. sklad technického materiálu VÚ 8838


Zdroj: https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_83.htm


Poznámka: nakoľko si vôbec nie som istý že pri týchto prečíslovaniach sa jednalo stále o tento istý útvar (aj keď fyzicky svoje miesto dislokácie neopustil), budem rád za každú doplňujúci informáciu.
URL : https://www.valka.cz/3-ustredni-automobilni-a-traktorovy-sklad-1955-1958-t48874#190110Verze : 0
MOD