Main Menu
User Menu

Multifunkční zásobovací základna Východ [2002-2016]

Multifunctional Supply Base East / Multifunkčná zásobovacia základňa Východ

     
Název:
Name:
Multifunkční zásobovací základna Východ
Originální název:
Original Name:
Multifunkčná zásobovacia základňa Východ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2002
Předchůdce:
Predecessor:
5. základňa technického materiálu
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2016
Nástupce:
Successor:
Jednotka mobilizačního doplňování Poprad, Centrum zásob Poprad
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2002-01.07.2009 Veliteľstvo logistiky
01.07.2009-01.01.2014 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.01.2014-01.11.2016 Úřad logistického zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.07.2002-01.11.2016 Poprad, Sklady Poprad-Stráže
DD.09.2004-30.11.2010 Kremnica, Kasárny Kremnica

Velitel:
Commander:
01.07.2002-DD.MM.RRRR Šimko, Alexander (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dindoffer, Eduard (Podplukovník)
15.11.2015-01.11.2016 Stanko, Martin (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2002-DD.MM.RRRR veliteľstvo
01.07.2002-DD.MM.RRRR úsek podpory velenia
01.07.2002-DD.MM.RRRR fyzická ochrana objektov
01.07.2002-DD.MM.RRRR logistika
01.07.2002-DD.MM.RRRR centrum materiálového manažmentu
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 8838
Zdroje:
Sources:
www.vsvap.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-zasobovaci-zakladna-Vychod-2002-2016-t48855#307040Verze : 2
MOD
Oficiálny znak MLFZZ V Poprad, Nariadenie MO SR č. 65/2008 zo dňa 3.7.2008 (vestník MO SR č. 62/2008, 9.7.2008)
Multifunkční zásobovací základna Východ [2002-2016] - Oficiálny znak Multifunkčnej zásobovacej základne Východ Poprad, platný od 9.7.2008

Oficiálny znak Multifunkčnej zásobovacej základne Východ Poprad, platný od 9.7.2008
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-zasobovaci-zakladna-Vychod-2002-2016-t48855#263025Verze : 0
MOD