Main Menu
User Menu

63. mechanizovaný pluk [1993-1995]

63rd Mechanized Regiment

     
Název:
Name:
63. mechanizovaný pluk
Originální název:
Original Name:
63. mechanizovaný pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
63. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
22. mechanizovaná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.11.1994 14. mechanizovaná divízia
01.11.1994-01.10.1995 2. armádny zbor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.10.1995 Michalovce, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.1993-01.10.1994 Maxim, Milan (Podplukovník)
01.10.1994-01.10.1995 Maxim, Milan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb pluku
01.01.1993-30.09.1995 3x mechanizovaný prápor
01.01.1993-30.09.1995 tankový prápor
01.01.1993-30.09.1995 delostrelecký oddiel
01.01.1993-30.09.1995 veliteľská čata
01.01.1993-30.09.1995 prieskumná rota
01.01.1993-30.09.1995 protilietadlová batéria
01.01.1993-30.09.1995 protitanková batéria
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia rota
01.01.1993-30.09.1995 ženijná rota
01.01.1993-30.09.1995 rota chemické ochrany
01.01.1993-30.09.1995 rota oprav techniky
01.01.1993-30.09.1995 rota tylového zabezpečenia
01.01.1993-30.09.1995 plukovná ošetrovňa
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-30.09.1995
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/63-mechanizovany-pluk-1993-1995-t48846#295896Verze : 0
MOD
63. mechanizovaný pluk


Krycie číslo: VÚ 8700


Počet osob
cca 1 975 (vojnové počty) mierovo útvar tento počet osôb nedosahoval pretože bol rámcový
Podřízené oddíly
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 tankový prápor (veliteľské družstvo, tri tankové roty, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia , práporné obväzisko)
01.01.1993-30.09.1995 3x mechanizovaný prápor (veliteľské družstvo, tri motostrelecké roty, raketometná čata, mínometná batéria , protilietadlová čata, spojovací čata, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia, práporné obväzisko)
01.01.1993-30.09.1995 delostrelecký oddiel (veliteľská čata, tri palebné batérie, čata tylového zabezpečenia), najprv 122 mm H vz.37/74 neskôr D-30
Podřízené setniny
01.01.1993-30.09.1995 veliteľská čata
01.01.1993-30.09.1995 prieskumná rota (tri prieskumné čaty)
01.01.1993-30.09.1995 protitanková batéria (veliteľské družstvo, tri palebné čaty, trenažér PTRS)
01.01.1993-30.09.1995 protilietadlová batéria (veliteľské družstvo, dve protilietadlové čaty, dopravní družstvo)
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia rota (spojovací čata, rádiová čata)
01.01.1993-30.09.1995 ženijná rota (ženijní čata, strojná čata)
01.01.1993-30.09.1995 rota chemické ochrany (veliteľské družstvo, čata radiačného a chemického prieskumu, čata špeciálnej očisty)
01.01.1993-30.09.1995 rota oprav techniky (dielňa pásovej techniky, dielňa kolesovej techniky, výzbrojná dielňa, spojovací dielne, špeciálna dielňa, vyslobodzovacie družstvo)
01.01.1993-30.09.1995 rota tylového zabezpečenia (dve automobilové čaty, hospodárske družstvo, úpravňa vody, sklady)
01.01.1993-30.09.1995 plukovná ošetrovňa
Výzbroj a vybavení
01.01.1993-30.09.1995 40 ks T-55
01.01.1993-30.09.1995 97 ks BVP-2
01.01.1993-30.09.1995 26 ks OT-64
01.01.1993-30.09.1995 18 ks OT-65/BRDM-2
01.01.1993-30.09.1995 9 ks 9K111
01.01.1993-30.09.1995 cca 14 ks UAZ-469
01.01.1993-30.09.1995 cca 130 ks Praga V3S
01.01.1993-30.09.1995 18 ks 122 mm D-30
Poznámka :
V nezmenenej podobe útvar zotrval od polovice 80 rokov ako 63. motostrelecký pluk do počiatku 90. rokov, kedy bol k 31.10.1991 premenovaný na 63. mechanizovaný pluk (bez čestného či historického názvu).Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/63-mechanizovany-pluk-1993-1995-t48846#189988Verze : 0
MOD