Main Menu
User Menu
Reklama

Konštantín Veľký

Flavius Valerius Constantinus

Konštantín Veľký (Flavius Valerius Constantinus)


Konštantín narodil sa 27. februára 272 ( literatúra uvádza aj roky 273 a 274) v Niši (Srbsko). Jeho otec bol Konštantín Chloros (podľa Zamarovského bol Konštantín jeho adoptívnym synom). Jeho otec Chloros bol spoluvládcom cisára Diokleciána ( Diokleciánova tetrarchia - spoločná vláda dvoch cisárov a dvoch "pomocných" cisárov) a v roku 305 po Diokleciánovej abdikácii sa stal jedným z cisárov. Zomrel v roku 306 na vojenskej výprave v Británii.


Po smrti jeho otca Konštantína armáda vyhlásila za cisára. V Ríme, v tom čase vypuklo ľudové povstanie. Rimania boli nespokojní s vládou cisára Galeria. Pretoriánske gardy (podľa Zamarovského to bol senát) preto povolali za cisára Maxentia. Konštantín, so svojimi légiami vytiahol proti Maxentiovi. Na Maxentovú stranu sa pridal aj Maxentov otec Maximianus (Diokleciánov spoluvládca). Toho však Konštantín porazil a prinútil ho spáchať samovraždu. V roku 312 vpadol Konštantín do Itálie a 28. októbra 312 (Zamarovský 12. októbra 312) porazil Maxenta pri Milvijskom (Mulvijskom) moste. Maxentius sa pri úteku z bitky utopil v Tiberi. Tým sa Konštantín stal jediným cisárom západnej časti ríše. S touto bitkou je spojená legenda, podľa ktorej sa pred ňou na nebi zjavil kríž s gréckym nápisom EN TÚTO NÍKÁ ( v tomto zvíťazíš ). Na začiatku roka 313 sa Konštantín stretol s cisárom východu Licíniom. Obaja sa dohodli na rozdelení vlády nad rímskym impériom a až do roku 321 obaja žili v mieri. Konštantín roku 324 napadol Licinia, dobyl Adrianopolis a Byzantion a vládu v ríši zjednotil do svojich rúk.


Hneď po svojom víťazstve začal Konštantín budovať nové hlavné mesto Konštantínopol. 8. novembra 324 si v ňom zriadil svoju rezidenciu. 11. mája 330 bolo mesto vysvätené. Konštantínopol budoval ako kresťanské mesto. Ešte v roku 313 Konštantín Milánskym ediktom zrovnoprávnil kresťanstvo s tradičným rímskym náboženstvom. V roku 321 udelil cirkvi právo získavať majetok a kňazov oslobodil od platenia daní. V máji 325 zvolal Konštantín do Nikáie prvý cirkevný snem (koncil) na ktorom sa mal vyriešiť spor o Areiovom učení o božskej trojici. Osobne dozeral nad snemom a donútil biskupov, aby vyhlásili Areiovo učenie za kacírske. To vzbudilo veľký nesúhlas väčšiny účastníkov, ale napriek tomu sa podriadili cisárovi. Areia prehlásili za kacíra a vyobcovali z cirkvi. V roku 335 však zvolal Konštantín ďalší snem do Jeruzalema a na ňom bol Areios opäť prijatý do cirkvi. V roku 337 tesne pred smrťou prijal Konštantín krst, práve z rúk ariánskeho biskupa Eusébia.


Konštantín dokončil reformy, ktoré začal jeho predchodca Dioklecián. Konštantín zaviedol novú zlatú mincu (solidus, grécky nomisma), touto mincou sa v Byzancii platilo ešte v 11. storočí. Pre každodenný peňažný styk zaviedol medenú mincu (follis).
Konštantín zomrel 22. mája 337.Dioklecianova Tetrarchia
Dioklecián - v roku 284 sa stal cisárom, od roku 286 vládol len východnej časti ríše, v roku 305 abdikoval.
Maximianus - od roku 286 cisár západnej časti ríše, v roku 305 abdikoval


Galérius - od roku 293 Diokleciánov "pomocný" cisár, od roku 305 cisár Východu. V roku 306 zvrhnutý.
Konštantín Chloros - od 293 Maximiánov "pomocný" cisár od roku 305 cisár Východu. V roku 306 zomrel.
Kolektív autorov - Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd - Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


Vojtech Zamarovský - Dejiny písane Rímom
- Mladé letá - Bratislava 1988, 066-140-88 DPR
URL : https://www.valka.cz/Konstantin-Velky-t48836#189960Verze : 0
Reklama