Main Menu
User Menu

6. těžká dělostřelecká brigáda [1950-1956]

6th Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
6. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
6. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
312. těžká dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.11.1950-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
04.11.1950-25.09.1951 Kežmarok, Dělostřelecké kasárny /
25.09.1951-01.10.1956 Senica, kasárny M.R.Štefánika /

Velitel:
Commander:
04.11.1950-30.04.1951 Belanský, Leopold (Plukovník)
30.04.1951-DD.MM.RRRR Starý, Rudolf ( )
DD.MM.RRRR-01.10.1956 Beneš, Ján ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1955-01.10.1956 Povážská těžká dělostřelecká brigáda
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
04.11.1950-25.09.1951 VÚ 3848 Kežmarok
25.09.1951-01.10.1956 VÚ 3848 Senica
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA (6. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/6-tezka-delostrelecka-brigada-1950-1956-t48783#407126Verze : 0
MOD