Main Menu
User Menu

155. záchranný prapor [2005-2008]

155th Rescue Battalion

     
Název:
Name:
155. záchranný prapor
Originální název:
Original Name:
155. záchranný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2005
Předchůdce:
Predecessor:
74. záchranná a výcviková základna
Datum zániku:
Disbanded:
31.03.2008
Nástupce:
Successor:
74. lehký motorizovaný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2005-31.03.2008 15. ženijní záchranná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2005-31.03.2008 Bučovice, Kasárny Jiřího z Poděbrad
Velitel:
Commander:
01.01.2005-31.03.2008 Tršo, Jiří (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2005-31.03.2008 velitelská četa
01.01.2005-31.03.2008 záchranná speciální rota
01.01.2005-31.03.2008 záchranná ženijní rota
01.01.2005-31.03.2008 rota logistiky
01.01.2005-31.03.2008 obvaziště
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VZÚ 5872
Zdroje:
Sources:
www.15zzb.cz
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/155-zachranny-prapor-2005-2008-t48773#409323Verze : 0
MOD155. záchranný prapor


Vznik: 1. 1. 2005 transformací 74. záchranné a výcvikové základny


Krycí číslo:


Dislokace: Bučovice


Nadřízený stupeň: 15. ženijní záchranná brigáda


Podřízené jednotky:
- velitelská četa
- záchranná speciální rota
- záchranná ženijní rota
- rota logistiky
- obvaziště


Zrušení: 31. 3. 2008 transformace na 74. lehký motorizovaný prapor


Zdroj:
www.15zzb.cz
www.army.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/155-zachranny-prapor-2005-2008-t48773#189839Verze : 0
MOD