Main Menu
User Menu

154. záchranný prapor [2004-2008]

154th Rescue Battalion

     
Název:
Name:
154. záchranný prapor
Originální název:
Original Name:
154. záchranný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2004
Předchůdce:
Predecessor:
73. záchranná a výcviková základna
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2008
Nástupce:
Successor:
152. ženijní prapor / Samostatná záchranná rota (Rakovník)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2004-30.09.2008 15. ženijní záchranná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.04.2004-30.09.2008 Rakovník, Kasárny Milana Rastislava Štefánika
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.2004-30.09.2008 velitelská četa
01.04.2004-30.09.2008 záchranná speciální rota
01.04.2004-30.09.2008 záchranná ženijní rota
01.04.2004-30.09.2008 rota logistiky
01.04.2004-30.09.2008 obvaziště
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.zachranariacr.cz
www.152zpr.cz
URL : https://www.valka.cz/154-zachranny-prapor-2004-2008-t48772#382698Verze : 0
MOD154. záchranný prapor


Vznik: 1. 4. 2004 transformací 73. záchranné a výcvikové základny


Krycí číslo:


Dislokace: Rakovník


Nadřízený stupeň: 15. ženijní záchranná brigáda


Podřízené jednotky:
- velitelská četa
- záchranná speciální rota
- záchranná ženijní rota
- rota logistiky
- obvaziště


Pozn. plánovaná reorganizace na ženijní prapor a samostatnou záchrannou rotu.


Zdroj:
www.15zzb.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/154-zachranny-prapor-2004-2008-t48772#189838Verze : 0
MOD