Main Menu
User Menu

151. ženijní prapor [2003- ]

151st Engineer Battalion

     
Název:
Name:
151. ženijní prapor
Originální název:
Original Name:
151. ženijní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2003
Předchůdce:
Predecessor:
4. ženijní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2003-30.09.2008 15. ženijní záchranná brigáda
01.10.2008-30.11.2013 15. ženijní brigáda
01.12.2013-DD.MM.RRRR 15. ženijní pluk
Dislokace:
Deployed:
01.12.2003-DD.MM.RRRR Bechyně, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Richter, František (Podplukovník)
DD.MM.2005-DD.MM.2006 Bielený, Róbert (Podplukovník)
01.10.2012-30.06.2016 Valíček, Bořek (Podplukovník)
01.07.2016-30.11.2019 Machoň, Jiří (Podplukovník)
01.12.2019-DD.MM.RRRR Žižka, Pavel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.2003-DD.MM.RRRR velitelská rota
01.01.2020-DD.MM.RRRR 1. rota bojové ženijní podpory
01.01.2020-DD.MM.RRRR 2. rota bojové ženijní podpory
01.01.2020-DD.MM.RRRR ženijní speciální rota
01.12.2003-31.12.2019 ženijní stavební rota
01.12.2003-DD.MM.RRRR rota logistiky
01.04.2006-DD.MM.20RR ženijní mostní rota
01.10.2008-DD.MM.RRRR rota všeobecné ženijní podpory
01.12.2003-DD.MM.RRRR obvaziště
01.12.2003-31.03.2006 ženijní komunikační rota
01.12.2003-31.03.2006 ženijní zatarasovací a odminovací rota
01.12.2003-30.09.2008 1. ženijní mechanizovaná rota
01.12.2003-30.09.2008 2. ženijní mechanizovaná rota
01.12.2013-31.12.2019 záchranná rota
01.12.2013-31.12.2019 ženijní rota
DD.MM.20RR-31.12.2019 pontonová rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 3517
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.zenijniprapor.cz
URL : https://www.valka.cz/151-zenijni-prapor-2003-t48769#388364Verze : 0
MOD151. ženijní prapor


Vznik: 1. 12. 2003


Krycí číslo:


Dislokace: Bechyně


Nadřízený stupeň: 15. ženijní záchranná brigáda


Podřízené jednotky:


Zdroj:
www.zenijniprapor.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/151-zenijni-prapor-2003-t48769#189834Verze : 0
MOD
UDS-214.11 (VPZ 330 69-70), Záchranná strojní četa, Záchranná rota, 151. ženijní prapor; návštěva pozorovatelů podle Víděňského protokolu, Bechyně, říjen 2014. V rámci několikadenní návštěvy ČR zavítali pozorovatelé z dvaceti šesti členských zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Korejské republiky v úterý 14. října k 15. ženijnímu pluku do Bechyně. Obdobné inspekce se v členských státech OBSE konají jednou za pět let a vždy zahrnují návštěvu vojenského zařízení a letecké základny. Velitel pozemních sil generálmajor Ján Gurník a velitel pluku plukovník Robert Bielený seznámili čtyřicet osm inspektorů s činností ženijního pluku a jeho úkoly v rámci Pozemních sil AČR. V průběhu celodenního programu navštívili některá zařízení a výcvikové prostory jednotek pluku a seznamovali se s chodem útvaru. Zajímala je nejen běžná činnost vojáků či zajištění ostrahy objektů, ale i spolupráce s civilním sektorem v případě nasazení při likvidacích živelních pohrom.
 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/540610
URL : https://www.valka.cz/151-zenijni-prapor-2003-t48769#540611Verze : 1
MOD