Main Menu
User Menu

Spojovací rota [2003-2007]

Spojovacia rota

     
Název:
Name:
Spojovací rota
Originální název:
Original Name:
Spojovacia rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.2003
Předchůdce:
Predecessor:
5. spojovacie prevádzkové stredisko
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2007
Nástupce:
Successor:
Základňa mobilných a komunikačných informačných systémov
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.2003-01.10.2007 Spojovacie veliteľstvo
Dislokace:
Deployed:
01.03.2003-01.07.2007 Nové Mesto nad Váhom, kasárny
01.07.2007-01.10.2007 Ružomberok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.03.2003-DD.MM.RRRR , ( )
DD.MM.RRRR-30.09.2007 Vaško, Igor (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:
01.10.2003-DD.MM.RRRR Aktis STA
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-rota-2003-2007-t48758#307276Verze : 0
MOD
Útvar mobilných komunikačných a informačných systémov


Zložení
01.03.2003-30.09.2007 pracovisko linkového spojenia
01.03.2003-30.09.2007 pracovisko rádiového spojenia
01.03.2003-30.09.2007 pracovisko rádioreléového spojenia
Zdroj
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 www.mod.gov.sk www.spojve.mil.sk, http://www.spojve.mil.sk/471/funkcionari.php
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-rota-2003-2007-t48758#189798Verze : 0
MOD
Uvedený útvar Útvar mobilných komunikačných a informačných systémov sa správne volal Spojovacia rota a do 01.07.2007 bol dislokovaný hlavne v Novom Meste nad Váhom a po 01.07.2007 bol dislokovaný hlavne v Ružomberku.


Zdroj: Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-rota-2003-2007-t48758#262506Verze : 0