Main Menu
User Menu
Reklama

331. těžká dělostřelecká brigáda [1963-1991]

331st Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
331. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
331. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1963
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1963-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.09.1969 Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
01.09.1969-01.09.1976 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.09.1976-30.10.1991 Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 4. armády
Dislokace:
Deployed:
01.01.1963-01.11.1991 Hranice, Kasárny Klementa Gottwalda /
Velitel:
Commander:
01.01.1963-DD.MM.1969 Jurica, Karel ( )
DD.MM.1969-DD.MM.1975 Hronek, Jan ( )
DD.MM.1975-DD.MM.1976 Vampula, Miroslav ( )
DD.MM.1976-DD.MM.1986 Raimer, Vojtěch ( )
DD.MM.1986-DD.MM.1987 Motyka, Jan ( )
DD.MM.1987-DD.MM.1990 Sedláček, Radoslav ( )
27.08.1990-01.10.1990 Humený, Dušan (Major)
01.10.1990-01.11.1991 Humený, Dušan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1963-01.11.1989 31. těžký dělostřelecký oddíl
01.01.1963-01.11.1989 32. těžký dělostřelecký oddíl
01.09.1964-01.09.1974 331. vrtulníkový roj
01.09.1967-01.09.1976 330. ženijní strojní prapor
20.10.1989-01.12.1989 16. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 31. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 33. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 34. samostatný raketometný oddíl
01.12.1989-01.11.1991 32. samostatný raketometný oddíl

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.01.1963-01.11.1991 VÚ 7356 Hranice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 2074 - 331. těžká dělostřelecká brigáda
URL : https://www.valka.cz/331-tezka-delostrelecka-brigada-1963-1991-t48736#405997Verze : 2
MOD
Popis činnosti 331.těžké dělostřelecké brigády, technika, výcvik, cvičení a ostré bojové střelby na území SSSR. Nutná registrace.

"Vzpomínky příslušníků 331.těžké dělostřelecké brigády"
Odkaz:
forum.fortifikace.net
URL : https://www.valka.cz/331-tezka-delostrelecka-brigada-1963-1991-t48736#658397Verze : 1