Main Menu
User Menu

3. spojovací brigáda [1991-1992]

3rd Signal Brigade

     
Název:
Name:
3. spojovací brigáda
Originální název:
Original Name:
3. spojovací brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1991
Předchůdce:
Predecessor:
1. spojovací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
3. spojovací brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1991-01.01.1992 Spojovací oddělení
01.01.1992-01.03.1992 Spojovací oddělení
01.03.1992-31.12.1992 Spojovací oddělení
Dislokace:
Deployed:
31.10.1991-01.03.1992 Plzeň, Kasárna protifašistických bojovníků /
01.03.1992-31.12.1992 Ružomberok, kasárny /

Velitel:
Commander:
31.10.1991-31.12.1992 Borovský, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
31.10.1991-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
31.10.1991-01.03.1992 VÚ 1732 Plzeň-Bory
01.03.1992-31.12.1992 VÚ 1732 Ružomberok
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00000 (3. spojovací brigáda)
URL : https://www.valka.cz/3-spojovaci-brigada-1991-1992-t48674#409933Verze : 0
MOD