Main Menu
User Menu

34. letecká spojovací rota [1953-1958]

34th Air Signal Company

     
Název:
Name:
34. letecká spojovací rota
Originální název:
Original Name:
34. letecká spojovací rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká spojovací rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.11.1954 34. letecká bitevní divize
01.11.1954-01.10.1958 34. bitevní letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.10.1958 Brno, letiště /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1953-01.10.1958 Spojovací četa,
01.01.1953-01.10.1958 Rádiová četa
01.01.1953-01.10.1958 Kabelová četa
01.01.1953-01.10.1958 Výcviková rádiová četa
01.01.1953-01.10.1958 Výcviková telefonní četa
Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.10.1958 VÚ 4442 Brno
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha,skupina ČSLA, fond 00000 (34. letecká spojovací rota)
URL : https://www.valka.cz/34-letecka-spojovaci-rota-1953-1958-t48648#454336Verze : 0
MOD
4. února 1953 bylo vydáno MNO čj. 0055964 –VL/OM nařízení ve věci: "Reorganizace leteckých útvarů k 1.1.1953".
Tímto nařízením byly ze složení velitelství leteckých divizí vyjmuty některé součáti a byly zřízeny jako samostatné útvary
( vč. "přidělení" krycích čísel - VÚ xxxx).
Týkalo se to i letecké spojovací roty.
--


MNO čj. 002683-OMS-1954 z 18.11.1954 byly vydány nové tabulky mírových počtů letectva.
Pro leteckou spojovací rotu bitevní letecké divize vydána Tabulka mírových počtů (TMP) -tabulka č. 70/11.


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha (kopie nařízení)
URL : https://www.valka.cz/34-letecka-spojovaci-rota-1953-1958-t48648#384260Verze : 0