Main Menu
User Menu

22. letecká spojovací rota [1953-1960]

22nd Air Signal Company

     
Název:
Name:
22. letecká spojovací rota
Originální název:
Original Name:
22. letecká spojovací rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká spojovací rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.11.1954 22. letecká stíhací divize
01.11.1954-01.10.1960 22. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-DD.MM.1954 Plzeň, ? /
DD.MM.1954-30.09.1958 Chrudim, ? /
01.10.1958-01.10.1960 Brno, Jaselské kasárny /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.01.1953-DD.MM.1954 VÚ 0000 Plzeň
DD.MM.1954-01.10.10.1958 VÚ 0000 Chrudim
01.10.1958-01.10.1960 VÚ 0000 Brno
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha,skupina ČSLA, fond 00000 (22. letecká spojovací rota)
URL CZ: https://www.valka.cz/22-letecka-spojovaci-rota-1953-1960-t48647#454338Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/22nd-Air-Signal-Company-t48647#454338Version : 0
MOD
4. února 1953 bylo vydáno MNO čj. 0055964 –VL/OM nařízení ve věci: "Reorganizace leteckých útvarů k 1.1.1953".
Tímto nařízením byly ze složení velitelství leteckých divizí vyjmuty některé součáti a byly zřízeny jako samostatné útvary
( vč. "přidělení" krycích čísel - VÚ xxxx).
Týkalo se to i letecké spojovací roty.
--


MNO čj. 002683-OMS-1954 z 18.11.1954 byly vydány nové tabulky mírových počtů letectva.


Pro leteckou spojovací rotu stíhací letecké divize vydána Tabulka mírových počtů (TMP) -tabulka č. 70/13.


Plánované počty osob:
Důstojníci: 14
Podůstojníci z povolání: 60
Vojáci základní služby: 150
***


Okolnosti jejího zrušení a dalších nástupnických jednotek:


- po zrušení jako samostatného útvaru (k 01.10.1960) byla včleněna do velitelství 22. stíhací letecké divize jako jeho organická součást.


V rámci reorganizace a zřízení 7. A PVOS a v jejím podřízení 2. sboru PVOS
- 20.07.1961 Vyjmuta z velitelství rušené 22. stíhací letecké divize a na jejich základech (oficiálně k 01.09.1961) reorganizována na 022. spojovací praporZdroj: Vojenský hisotický archiv Praha
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL CZ: https://www.valka.cz/22-letecka-spojovaci-rota-1953-1960-t48647#384247Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/22nd-Air-Signal-Company-t48647#384247Version : 0

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

4. února 1953 bylo vydáno MNO čj. 0055964 –VL/OM nařízení ve věci: "Reorganizace leteckých útvarů k 1.1.1953". Tímto nařízením byly ze složení velitelství leteckých divizí vyjmuty některé součáti a byly zřízeny jako samostatné útvary ( vč. "přidělení" krycích čísel - VÚ xxxx). Týkalo se to i letecké spojovací roty. -- MNO čj. 002683-OMS-1954 z 18.11.1954 byly vydány nové tabulky mírových počtů letectva. Pro leteckou spojovací rotu stíhací letecké divize vydána Tabulka mírových počtů (TMP) -tabulka č. 70/13. Plánované počty osob: Důstojníci: 14 Podůstojníci z povolání: 60 Vojáci základní služby: 150 *** Okolnosti jejího zrušení a dalších nástupnických jednotek: - po zrušení jako samostatného útvaru (k 01.10.1960) byla včleněna do velitelství 22. stíhací letecké divize jako jeho organická součást. V rámci reorganizace a zřízení 7. A PVOS a v jejím podřízení 2. sboru PVOS - 20.07.1961 Vyjmuta z velitelství rušené 22. stíhací letecké divize a na jejich základech (oficiálně k 01.09.1961) reorganizována na 022. spojovací prapor Zdroj: Vojenský hisotický archiv Praha www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514Krycí číslo: VÚ 5941


Zdroj:
www.Valka.cz, https://www.valka.cz/topic/postview/293267/


VÚA Praha, Kopoe nařízení MNO - čj. 0055964 -VL/OM; 4. únor 1953
URL CZ: https://www.valka.cz/22-letecka-spojovaci-rota-1953-1960-t48647#465945Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/22nd-Air-Signal-Company-t48647#465945Version : 0