Main Menu
User Menu

31. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení [1963-1990]

31st Signal and Radiotechnical Services Battalion

     
Název:
Name:
31. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
31. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.10.1990 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.10.1990 Bechyně, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-DD.MM.RRRR Synek, ? (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mervart, Václav (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Barnášek, Josef (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Benák, Milan (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ptáček, Ladislav (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dolenek, Petr (major)
DD.MM.RRRR-01.10.1990 Kletečka, Bohuslav (kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1963-01.09.1969 131. spojovací rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.10.1990 VÚ 4938 Bechyně
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (31. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení)
URL : https://www.valka.cz/31-prapor-spojeni-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1990-t48611#454348Verze : 0
MOD
Organizačně se prapor skládal:
- z velitelství,
- roty linkové,
- roty radiové a
- roty naváděcích radiolokátorů a byl schopen zabezpečovat činnost divizního velitelského stanoviště ze dvou míst velení.


V roce 1969 došlo k reorganizaci praporů – nově se skládal:
- z roty velitelského stanoviště (VS) 1. položení a
- z roty VS 2. položení a z radioreléové čety.


Do složení každé z rot náležel spojovací uzel VS a provozní četa.


V polovině osmdesátých let byl prapor spojení a RTZ, mimo zabezpečovacích jedno-tek tvořen:
- 1. rota spojení a radiotechnického zabezpečení: spojovací četa, radiová četa a skupina naváděcího radiolokátoru. Strukturu roty dotvářela četa radioreléových stanic.
- 2. rota spojení a radiotechnického zabezpečení: spojovací četa, radiová četa a skupina naváděcího radiolokátoru.


Prapory spojení a radiotechnického zabezpečení své působení ukončily, když bylo zrušeno velitelství „jejich“ letecké divize.


Používaná technika byla velice obsáhlá a přirozeně, byla postupně obměňována za modernější typy. Ze spojovací techniky se u praporů používaly soupravy SUD-1/1, ra-dioreléové stanice RDS-66 ( T 805 „Duha“), radiostanice RM-31M, KV R-118, R-140; VKV stanice R-824 P V3S, radiovozy RAL-0,75 t (GAZ-69) a RAL-1,5 t (T 805).
Z radiolokátorů to byly P-8/10, P-12, P-18, P-30, radiolokační výškoměry PRV-11, PRV-13. Do sestavy praporů spojení a RTZ se dostaly i komplety mobilních divizních velitelských stanovišť MOBILET – D.


Zdroj: www.vojenství.cz
URL : https://www.valka.cz/31-prapor-spojeni-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1990-t48611#296892Verze : 0