Main Menu
User Menu

1. letecká spojovací rota [1953-1960]

1st Air Signal Company

     
Název:
Name:
1. letecká spojovací rota
Originální název:
Original Name:
1. letecká spojovací rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká spojovací rota velitelství 1. letecké stíhaví divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
Spojovací rota velitelství 1. stíhací letecké divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.11.1954 1. letecká stíhací divize
01.11.1954-01.10.1960 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.10.1958 České Budějovice, letiště /
01.10.1958-01.10.1960 Bechyně, letiště /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Spojovací četa,
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rádiová četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kabelová četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výcviková rádiová četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výcviková telefonní četa
Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.10.1958 VÚ 4938 České Budějovice
01.10.1958-01.10.1960 VÚ 4938 Bechyně
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-spojovaci-rota-1953-1960-t48610#189375Verze : 1
4. února 1953 bylo vydáno MNO čj. 0055964 –VL/OM nařízení ve věci: "Reorganizace leteckých útvarů k 1.1.1953".
Tímto nařízením byly ze složení velitelství leteckých divizí vyjmuty některé součáti a byly zřízeny jako samostatné útvary
( vč. "přidělení" krycích čísel - VÚ xxxx).
Týkalo se to i letecké spojovací roty.
--


MNO čj. 002683-OMS-1954 z 18.11.1954 byly vydány nové tabulky mírových počtů letectva.


Pro leteckou spojovací rotu stíhací letecké divize vydána Tabulka mírových počtů (TMP) -tabulka č. 70/13.


Plánované počty osob:
Důstojníci: 14
Podůstojníci z povolání: 60
Vojáci základní služby: 150Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie nařízení)
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-spojovaci-rota-1953-1960-t48610#384142Verze : 0