Main Menu
User Menu

7. armáda [1918-1921]

7th Army / 7-я армия

Седмая армия


Vznikla rozkazem RVR Severního frontu 1. listopadu 1918 na základě direktivy Revoluční vojenské rady republiky ze dne 30. října 1918 z vojsk části Oloněcké skupiny, 2. petrohradské pěší divize a Pskovské střelecké divize. Byla podřízena Severnímu frontu a od února 1919 Západnímu frontu. Rozhodnutím Rady obrany ze dna 10. února 1920 byla přejmenována na Petrohradskou revoluční pracovní armádu.


Prameny:
Graždanskaja vojna i vojennaja intervencija v SSSR - enciklopedija, Moskva 1983
URL : https://www.valka.cz/7-armada-1918-1921-t48603#189343Verze : 0
Ta byla podřízena revoluční vojenské radě Západního frontu, od 25. února 1920 byla podřízena Revoluční vojenské radě republiky s právy samostatné armády. Rozkazem Revoluční vojenské rady republiky ze dne 10. dubna 1920 bylo 15. dubna 1920 velitelství 7. armády obnoveno. Rozkazem Revoluční vojenské rady republiky ze dne 3. prosince 1920 bylo velitelství armády sloučeno s velitelstvím Petrohradského vojenského okruhu. V souvislosti s kronštadským povstáním bylo velitelství 7. armády 5. března 1921 obnoveno a byly mu podřízeny jednotky Petrohradského vojenského okruhu a Baltského loďstva.


Prameny:
Graždanskaja vojna i vojennaja intervencija v SSSR - enciklopedija, Moskva 1983
URL : https://www.valka.cz/7-armada-1918-1921-t48603#189771Verze : 0