Main Menu
User Menu

5. letecká technická divize [1963-1969]

5th Air Technical Division

     
Název:
Name:
5. letecká technická divize
Originální název:
Original Name:
5. letecká technická divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1969 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.09.1969 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-DD.MM.1964 Bernát, Pavol (Plukovník)
DD.MM.1964-DD.MM.1969 Kremitovský, Jan (Plukovník)
DD.MM.1969-01.09.1969 Kalousek, Josef (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1963-01.09.1969 Plaček, Antonín (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1963-01.09.1969 11. letištní prapor
01.09.1963-01.09.1969 19. letištní prapor
01.09.1963-01.09.1969 25. letištní prapor
01.09.1963-01.09.1964 26. letištní prapor
01.09.1963-01.09.1965 28. letištní prapor
01.09.1963-01.09.1965 28. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
DD.MM.1963-01.09.1969 2. letištní prapor
01.09.1964-01.09.1969 3. letištní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1963-01.09.1969
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.09.1969 VÚ 2105 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (5. letecká technická divize),
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-technicka-divize-1963-1969-t48590#189285Verze : 0
Určena pro řízení letištních praporů "frontového letectva" - 10.LA dislokovaných na Moravě a na Slovensku


Zřízení 5. letecké technické divize (5.LTD / 5.ltd) bylo "vynuceno" potřebou snížit počet řízených jednotek a útvarů u
3. letecké technické divize (3.LTD / 3.ltd) a také pro značnou "rozlehlost" dislokace podřízených jednotek a útvarů.


Po reorganizaci a redislokaci útvarů a jednotek k 01.09.1969 ( a také snížení jejich počtů) byla 5. LTD zrušena a až do r. 1975 všechny týlové jednotky u 10. LA řídila 3. LTD.Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-technicka-divize-1963-1969-t48590#376895Verze : 0