Main Menu
User Menu

9. prapor radiotechnického zabezpečení [1963-1969]

9th Electronic Support Battalion

     
Název:
Name:
9. prapor radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
9. prapor radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
9. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1964 3. stíhací letecký pluk
01.09.1964-01.09.1969 24. vrtulníkový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.09.1964 Brno, letiště /
01.09.1964-01.09.1969 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-DD.MM.RRRR Šudoma, ? (kapitán)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Beránek, Josef (kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.09.1969 VÚ 6190 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (9. prapor radiotechnického zabezpečení),
URL : https://www.valka.cz/9-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1969-t48584#456486Verze : 1
MOD
9. prapor radiotechnického zabezpečení (9. pr rtz)


Krycí číslo : VÚ 6190


Zřízení : 1.9.1963 přejmenován z 9. praporu pozemního zabezpečení navigace na 9. prapor radiotechnického zabezpečení (9. prrtz)


Dislokace: Brno


Nadřízený stupeň:
Velitelství 2. sboru PVOS (1963 - 1964)
Velitelství 46. dopravní výsadkové letecké divise (1964 - 1969)


Zabezpečovaná jednotka: 3. stíhací letecký pluk (1963 - 1964)
24. vrtulníkový pluk (1964 - 1969)


Velitelé praporu:
kpt. Šudoma ..,
kpt. Beránek Josef


Zrušení: 1.9.1969

Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-1514


"HISTORIE RTZ ..." AVIS 2008
URL : https://www.valka.cz/9-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1969-t48584#189275Verze : 0