Main Menu
User Menu

3. provozní prapor [1968-1992]

3rd Operating Battalion

     
Název:
Name:
3. provozní prapor
Originální název:
Original Name:
3. provozní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1968
Předchůdce:
Predecessor:
Provozní rota 3. sbor protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
3. provozní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1968-31.08.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-31.10.1991 3. divize protivzdušné obrany státu
01.11.1991-31.12.1992 3. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.1968-31.12.1992 Žatec a Větrušice - kasárny, velitelské stanoviště ; /

Velitel:
Commander:
01.10.1968-DD.12.1970 Jílek, Oldřich (Major)
DD.12.1970-DD.10.1980 Krupka, Miloslav (Major)
DD.10.1980-DD.04.1982 Hostek, Vladimír (Major)
DD.04.1982-DD.12.1985 Goluška, Karel (Nadporučík)
DD.12.1985-DD.11.1987 Hajný, Svatopluk (Major)
DD.11.1987-31.12.1992 Černík, Jan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1968-31.12.1992 43. ženijně strojní rota
01.10.1968-01.09.1977 Rota bojového velení
01.10.1968-31.12.1992 Rota technického zabezpečení
01.10.1968-31.12.1992 Velitelská rota
DD.MM.RRRR-31.12.1992 Rota automatizovaných systémů velení

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.10.1968-31.12.1992 VÚ 2763 Žatec
Zdroje:
Sources:
Správní archiv AČR Olomouc - Fond útvaru č. 2381
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/3-provozni-prapor-1968-1992-t48580#189268Verze : 1
VAŠE DOTAZY:
344. Který provozní prapor zabezpečoval velitelství 3. sboru (divize) PVOS v Žatci, jak byl organizován a kde byl dislokován? (odpovídá Pavel Minařík)


- Velitelství 3. sboru PVOS (VÚ 8271) v době jeho vytvoření, tj. od roku 1961, zabezpečovala nejprve velitelská rota, přejmenovaná v roce 1967 na provozní rotu.
- S reorganizací velitelství 3. sboru PVOS na velitelství 3. divize PVOS (VÚ 8271) v roce 1969 byly jako samostatné útvary vytvořeny:
- Velitelské stanoviště 3. divize PVOS (VÚ 7791) a
- 23. provozní prapor (VÚ 2763).


Provozní prapor (místo "23." byl označován jako "3.") ,
který se částečně nacházel ve Větrušicích a částečně ve městě Žatec mimo kasárenský areál, v samostatných objektech v blízkosti velitelství svazku.


Zdroj: www.vojenstvi.cz
-------------
Fakticky VÚ 2763 - 3. provozní prapor působil pod stejným názvem i v období po 01.09.1969, i když měl být označen 23. provozní prapor.
Ve Správní. archivu AČR Olomouc - Fondy útvarů č. 2381: "VÚ 2763 Žatec" je veškerá dokumentace útvaru vedena pod "otevřeným názvem" jako 3. provozní prapor (a tak jsou označeny i dokumenty, Tajné i Denní rozkazy velitele praporu) a to až do jeho zrušení 31.12.1993.
Od 01.01.1994 je změněn otevřený název na: 1.provozní prapor (VÚ 6164), jako součást 4. provozního pluku.
Zdroj: Správní archiv AČR Olomouc - Fond útvaru č. 2381
URL : https://www.valka.cz/3-provozni-prapor-1968-1992-t48580#297221Verze : 0
* 3. provozní prapor Žatec


Krycí číslo: VÚ 2763


Zřízení: 01.10.1968
Předchůdce - Okolnosti vzniku:
K zabezpečení činnosti velitelství 3. sboru PVOS a jeho velitelských stanovišť byla při vzniku svazku v létě 1961 zřízena:
velitelská rota o třech četách: velitelské a dvou automobilních.
Velitel roty: kpt. Švancar Miroslav.


V roce 1967 byla přejmenována na provozní rotu.
Uvedené jednotky tvořily organické součásti velitelsví 3. sboru PVOS až do 30.09.1968
Od 01.10.1968 byl z její podstaty zřízen samostatný útvar: 3. provozní prapor Žatec
********************************


3. provozní prapor Žatec


Útvar tvořily tyto organinické součásti:

1. Velitelská rota VÚ 2763/A; (VR)
**
2. Rota bojového velení VÚ 2763/B (RBV), kterou tvořily:
1.četa značkařů
2.četa značkařů
3.četa značkařů
4.četa značkařů
- hospodářské družstvo
**
3. Rota technického zabezpečení VÚ 2763/C (RTZ), kterou tvořily:
1.automobilní četa
2.automobilní četa
3.automobilní četa
- velitelské družstvo,
- ošetřovna,
- letecká povětrnostní stanice
**
4. 43. ženijně strojní rota VÚ 2763/D (ŽSR),(dislokovaná v Polákách) kterou tvořily:
1.ženijní četa
2.ženijní četa
3.ženijní četa
- četa zemních strojů,
- strojní četa, automobilní četa,
- technická opravna.
**
Po rozšíření (Automatizovaného systému velení vznikla:
5. Rota automatizovaných systémů velení VÚ 2763/E (RASV).


* Provozní prapor měl vlastní výcvikové jednotky:
- výcvikovou automobilní rotu(VAR), zajišťující výcvik nových řidičů pro potřeby útvaru,
- automobilní poddůstojnická škola (APŠ) - Braňany u Mostu
- výcviková rota kuchařů (VRK) - Staňkovice


***
V podřízení 3. provpr byla Vojenská správa budov č.0429, „obhospodařující“ objekty velitelství svazku Žatec / Větrušice.
Náčelníkem byl o. z. Fanta Otto, mjr. Slabý Jaroslav.
***
K ubytování vojáků základní služby sloužily Kasárny VětrušiceZdroj: Správní archiv AČR Olomouc - Fondy útvarů č. 2381: VÚ 2763/VÚ 6164 Žatec
URL : https://www.valka.cz/3-provozni-prapor-1968-1992-t48580#356512Verze : 0