Main Menu
User Menu

3. letištní prapor [1951–1969]

3rd Air Base Battalion

     
Název:
Name:
3. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
3. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.05.1952 2. letecká technická divize
01.05.1952-01.08.1957 3. letecká technická divize
01.08.1957-01.09.1961 22. letecká technická skupina
01.09.1961-01.09.1964 2. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1964-01.09.1969 5. letecká technická divize
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-01.09.1969 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.RRRR Pala, Vladimír (plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Stejskal Miroslav (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dušánek, Zdeněk (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dvořák, Josef (kapitán)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Šimeček, František (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-DD.MM.1954 15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-01.09.1969 VÚ 8851 Brno
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (3. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/3-letistni-prapor-1951-1969-t48571#454555Verze : 0
MOD
3. letištní prapor (3. lpr)


Krycí číslo: VÚ 8851


Zřízení: 15.03.1951
Předchůdce - reorganizací z 3. letecké základny


Dislokace: Brno


Nadřízené stupně :
Velitelství 2. letecké technické divize ( 15.03.1951-01.05.1952)
Velitelství 3. letecké technické divize ( 01.05.1952 - 31.07.1957)
Velitelství 22. letecké technické skupiny (01.08.1957 - 31.08.1961)
Velitelství 2. sboru PVOS (01.09.1961 - 01.09.1964)
Velitelství 5. letecké technické divize (01.09.1964 - 01.09.1969)


Podřízená jednotka: 15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy (1953 - 1954)


Zabezpečovaná jednotka:
3. stíhací letecký pluk (1951 - 1964)
24. vrtulníkový pluk (1964 - 1969)


Zrušení: 01.09.1969


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/3-letistni-prapor-1951-1969-t48571#189246Verze : 0