Main Menu
User Menu

5. školící a výcvikové středisko spojovacího vojska [1995-2001]

5th Educational and Training Center of Signal Troops

5. školiace a výcvikové stredisko spojovacieho vojska

     
Název:
Name
5. školící a výcvikové středisko spojovacího vojska
Originální název:
Original Name:
5. školiace a výcvikové stredisko spojovacieho vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
3. výcvikové středisko spojovacích specialistů
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2001
Nástupce:
Successor:
Výcviková základňa spojovacieho vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.10.2001 Generálny štáb ASR
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2001 Poprad, Kasárne Pod Gerlachom

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.10.2001 Želonka, Rudolf (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-30.09.2001 veliteľstvo a štáb
01.10.1995-30.09.2001 veliteľská čata
01.10.1995-30.09.2001 1. výcvikový prápor
01.10.1995-30.09.2001 2. výcvikový prápor
01.10.1995-30.09.2001 strážna čata
01.10.1995-30.09.2001 strelnica
01.10.1995-30.09.2001 obväzisko
01.10.1995-30.09.2001 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-30.09.2001 rota materiálno-technického zabezpečenia
Poznámka:
Note:
01.10.1995-01.10.2001 VÚ 1298 Poprad
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Armáda 1999, VIA MOSR 2000, ISBN 80-88842-25-5
URL : https://www.valka.cz/5-skolici-a-vycvikove-stredisko-spojovaciho-vojska-1995-2001-t48561#293849Verze : 0
MOD
5. Školiace a výcvikové stredisko spojovacieho vojska


Poznámka: výcvikové stredisko určené na výcvik spojovacích odborností pre potreby ASR. V rámci strediska sa vykonávali najmä poddôstojnícke kurzy pre vojakov základnej služby so zameraním na spojovaciu techniku.


Súčasťou ASR od 01.01.1993.
5. ŠVSSŠ zaniklo 30.09.2001, keď jeho úlohu prevzala novovytvorená Výcviková základňa Spojovacieho vojska Ružomberok.


Útvar sídlil v kasárňach Pod Gerlachom postavených v roku 1921, v roku 2001, pri rušení útvaru bola ubytovacia kapacita 800 osôb, stravovacia kapacita do 1200 osôb denne a k areálu patrilo približne 150 parkovacích miest. V súčasnosti je areál využívaný čiastočne pre potreby školstva.


Zdroj:
Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Armáda 1999, VIA MOSR 2000, ISBN 80-88842-25-5, Armáda SR 1998, MO SR 1999, ISBN 80-88842-16-6
mesto.sk
korzar.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/5-skolici-a-vycvikove-stredisko-spojovaciho-vojska-1995-2001-t48561#189201Verze : 1
MOD