Main Menu
User Menu

63. radiotechnický prapor [1961-1990]

63rd Electronic Battalion

     
Název:
Name:
63. radiotechnický prapor
Originální název:
Original Name:
63. radiotechnický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
156. radiotechnický pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1969 2. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.09.1977 2. divize protivzdušné obrany státu
01.09.1977-01.10.1990 2. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1977 Trnava, Invalidovna /
01.09.1977-01.10.1990 Hlohovec, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Polakovič, Karol (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Schmidt, Alexander (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Königsmark, Jiří (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vaňo, Milan (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kurhajec, Vladimír (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Černák, Vladimír (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Cipro, Ján (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.10.1990 Rajnoha, Milan (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1963 345. radiotechnický uzel
01.09.1961-01.09.1969 346. radiotechnická hláska
01.09.1961-01.09.1969 350. radiotechnická hláska
01.09.1961-01.09.1977 Velitelská rota
01.09.1961-01.10.1990 Velitelské stanoviště 63. radiotechnického praporu
01.09.1969-01.09.1977 630. místní radiotechnický uzel
01.09.1969-01.09.1977 632. radiotechnická hláska
01.09.1977-01.10.1990 630. místní radiotechnická rota
01.09.1977-01.10.1990 631. radiotechnická rota
01.09.1977-01.10.1990 632. radiotechnická rota
01.09.1977-01.10.1990 Rota velení Hlohovec

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1977 VÚ 5220 Trnava
01.09.1977-01.10.1990 VÚ 5220 Hlohovec
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (63. radiotechnický prapor),
Sdělení velitele 1. radiotechnické brigády pplk. Ing. Jozefa Črnáka
URL CZ: https://www.valka.cz/63-radiotechnicky-prapor-1961-1990-t48490#454913Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/63rd-Electronic-Battalion-t48490#454913Version : 0
MOD