Main Menu
User Menu

65. radiotechnický prapor [1977-1992]

65th Electronic Battalion

     
Název:
Name:
65. radiotechnický prapor
Originální název:
Original Name:
65. radiotechnický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1977
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1992
Nástupce:
Successor:
65. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1977-30.11.1991 2. radiotechnická brigáda
30.11.1991-01.03.1992 1. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1977-01.03.1992 Mierovo, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1977-15.10.1979 Skokan, Jiří (kapitán)
15.10.1979-01.02.1983 Kiaček, Emil (major)
01.02.1983-01.11.1983 Dovec, Dušan (podplukovník)
01.11.1983-01.11.1985 Černák, Vladimír (major)
01.11.1985-01.03.1992 Daniš, Ivan (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1977-01.03.1992 650. místní radiotechnická rota
01.09.1977-01.10.1990 651. radiotechnická rota
01.09.1977-01.03.1992 652. radiotechnická rota
01.09.1977-01.03.1992 Rota velení
01.09.1977-01.03.1992 Velitelské stanoviště 65. radiotechnického praporu
30.11.1981-01.10.1990 653. radiotechnická rota
01.10.1990-01.03.1992 653. radiotechnická rota
01.10.1990-30.11.1991 654. radiotechnická rota
30.11.1991-01.03.1992 651. radiotechnická rota

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.09.1977-01.03.1992 VÚ 5349 Mierovo
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (65. radiotechnický prapor),
URL : https://www.valka.cz/65-radiotechnicky-prapor-1977-1992-t48486#454918Verze : 2
MOD
Zakladateľom a tvorcom Vojenského útvaru v Mierove bol mjr. Ing. Teodor BAŇÁK, ktorý osobne riadil práce výstavby týlovej a bojovej časti.
Dňa 22. augusta 1977 prichádzajú prvé jednotky a štáb do nových kasární v Mierove. Dňom 1. septembra 1977 vzniká v rámci reorganizácie rádiotechnického vojska Rozkazom nadriadeného veliteľa č.01/1977 65. rádiotechnický prápor Mierovo (Vojenský útvar 5349) ako súčasť 2.rádiotechnickej brigády (2.rtb) 2.divízie PVOŠ Brno.
65.rtpr Mierovo (Vojenský útvar 5349) mal tieto podriadené jednotky:
 rota velenia dislokovaná v Mierove,
 650.miestna rádiotechnická rota Mierovo (650.mrtr),
 651.rádiotechnická rota Moravská Nová Ves (651.rtr),
 652.rádiotechnická rota Zohor (652.rtr),
 653.rádiotechnická rota Rusovce (653.rtr)
Úlohou 65.rtpr Mierovo bolo zabezpečiť nepretržité sledovanie vzdušného priestoru nad územím vtedajšej ČSSR.
Prvým veliteľom sa stal kpt. Ing. Jiří SKOKAN.

Počas roku 1978 prichádza k sťahovaniu Veliteľského stanovišťa (VS) z obce Rovinka do priestorov kasární Mierovo. Po roku činnosti dosahuje útvar hodnotenie "DOBRÝ".

V roku 1979 prebiehala v priestoroch útvaru inšpekčná previerka VZ s hodnotením "DOBRÝ". Dňom 15. októbra 1979 sa stáva veliteľom 65.rtpr Mierovo mjr. Ing. Emil KIAČEK.

Rok 1980, útvar sa po prvý krát zúčastňuje na ostrých bojových streľbách (OBS) v bývalom ZSSR, kde dosiahol hodnotenie "VÝBORNÝ". Za výborné splnenie úloh OBS a úloh vyzývateľa obdržal 65.rtpr Mierovo "Putovnú štandardu Veliteľa PVOŠ" ako najlepší útvar rádiotechnického vojska (RTV) vo výcvikovom roku 1979/80. Zároveň útvar získal titul "VZORNÝ".

V roku 1983 dochádza k zmene na poste veliteľa útvaru 1. februára 1983 mjr. Ing. Emila KIAČEKA nahradil pplk. Ing. Dušan DOVEC. Dňa 1.novembra 1983 bol do funkcie veliteľa 65.rtpr Mierovo ustanovený mjr. Ing. Vladimír ČERNÁK.

Rok 1984, útvar sa zúčastňuje na OBS v bývalom ZSSR, kde dosiahol hodnotenie "VÝBORNÝ".

Počas roku 1985 prichádza k zasadeniu novej automatizačnej techniky (ASV). Útvar plní úlohy OBS v bývalom ZSSR automatizovaným systémom kde dosiahuje hodnotenie "VÝBORNÝ". 650.miestna rádiotechnická rota Mierovo získava titul "VZORNÁ ROTA".

Rok 1986, útvar sa opäť zúčastňuje na OBS v bývalom ZSSR, kde dosiahuje hodnotenie "VÝBORNÝ" (4,93 z 5). Zároveň 17. mája získava víťazstvo v prebore ČSĽA v minifutbale. Dňa 1. novembra 1985 sa velenia ujíma mjr. Ing. Ivan DANIŠ, ktorý je zároveň najdlhšie pôsobiacim dôstojníkom na poste veliteľa.


1. mája 1987 je po prvý krát organizovaná slávnostná vojenská prísaha v meste Šamorín. Počas mesiaca júl sa útvar zúčastňuje OBS s hodnotením "VÝBORNÝ" (4,74 z 5) a v mesiaci december sa príslušníci útvaru vyznamenávajú príkladnými činmi pri likvidáciu požiaru v obci Mierovo.


Počas roku 1988 prechádza útvar najväčšími technickými zmenami od jeho vzniku. Od februára je prezbrojovaný novými rádiolokačnými prostriedkami a to K-66, Oborona O-14, P-37-M2 a 4x PRV-17. Sú budované zodolnené postavenia RL prostriedkov a VS. Dňom 18. júna bola ukončená aktivácia nových RL prostriedkov a útvar sa chystal na OBS. Tie sa konali v priebehu mesiaca september a dosiahnuté hodnotenie bolo "VÝBORNÝ" (4,64 z 5).


Rok 1990 patrí k jedným z najdôležitejších v histórii útvaru. Dochádza k reorganizácii útvaru a to zrušením 651.rádiotechnickej roty Moravská Nová Ves a 653.rádiotechnickej roty Rusovce. Zároveň vznikajú 651.rádiotechnická rota Hlohovec a 654.rádiotechnická rota Šurany.


Dňa 1. novembra 1992 dochádza k prepodriadenosti 65.rtpr Mierovo pod novovzniknutú 1. rádiotechnickú brigádu Sliač (1.rtb) a zároveň k premenovaniu 65.rtpr Mierovo na 65. Skupinu rádiolokačného prieskumu a uvedomovania Mierovo (65. SkRLPsU).
URL : https://www.valka.cz/65-radiotechnicky-prapor-1977-1992-t48486#233679Verze : 0
Prosím opravit:
Doba existence: (1977-1992)


Vznik: 01.09.1977
Nadřízené velitelství:
ZRUŠIT 01.09.1969-01.09.1977 2. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace: 01.09.1977-01.03.1992Zdroj:
www.vojenstvi.cz - Vaše dotazy odpovídá Pavel Minařík
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/65-radiotechnicky-prapor-1977-1992-t48486#605240Verze : 0
Ahoj,
chtěl bych ti nahlásit chybu kterou máš v textu. Já jsem nastoupil na jaře v roce 1986 a přísahu jsme měli právě v Šamoríně na náměstí, tedy o rok dříve nežli uvádíš. U zmíněného požáru jsem osobně byl. Dostal jsem za to "vzorného vojáka", opušťák a fotili nás před bojovou zástavou Smile. Ještě mám někde fotku a knížku s věnováním za záchranu majetku.
URL : https://www.valka.cz/65-radiotechnicky-prapor-1977-1992-t48486#623461Verze : 0