Main Menu
User Menu

156. hlásný prapor [1951-1954]

156th Observation Warning Battalion

     
Název:
Name:
156. hlásný prapor
Originální název:
Original Name:
156. hlásný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
156. hlásný pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.11.1954 3. obvod protiletadlové obrany státního území
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-01.11.1954 Zvolen, kasárny /

Velitel:
Commander:
13.05.1952-14.11.1952 Kopnický, Ondrej (Kapitán)
14.11.1952-02.12.1952 Kopnický, Ondrej (Štábní kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1951-01.11.1954 1. vidová hlásna rota
01.10.1951-01.04.1952 2. vidová hlásna rota
01.04.1952-01.11.1954 2. vidová hlásna rota
01.04.1952-01.11.1954 3. vidová hlásna rota
01.04.1952-01.11.1954 4. vidová hlásna rota
01.10.1952-01.11.1953 Radiotechnická rota Šurany
01.11.1953-01.11.1954 Praporní škola 156. hlásného praporu
01.11.1953-01.11.1954 Radiotechnická stanice Šurany

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.10.1951-01.11.1954 VÚ 6155 Zvolen
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/156-hlasny-prapor-1951-1954-t48477#454927Verze : 0
MOD