Main Menu
User Menu

157. hlásný pluk [1954-1955]

157th Observation Warning Regiment

     
Název:
Name:
157. hlásný pluk
Originální název:
Original Name:
157. hlásný pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
157. hlásný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
15.06.1955
Nástupce:
Successor:
157. radiotechnický pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-15.06.1955 2. obvod protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-15.06.1955 Olomouc, Hanácké kasárny /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-15.06.1955 Bezděk, Zdeněk (kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.04.1955 1. radiolokační stanice
01.11.1954-15.06.1955 1. vidová hlásná rota
01.11.1954-01.04.1955 2. radiolokační stanice
01.11.1954-15.06.1955 2. vidová hlásna rota
01.11.1954-15.06.1955 3. vidová hlásná rota
01.11.1954-15.06.1955 Plukovní škola 157. hlásného pluku
01.11.1954-15.06.1955 Ústředna hlásné služby
01.04.1955-15.06.1955 1. radiolokační stanice
01.04.1955-15.06.1955 2. radiolokační stanice
01.04.1955-15.06.1955 3. radiolokační stanice
01.04.1955-15.06.1955 4. radiolokační stanice
DD.04.1955-15.06.1955 5. radiolokační stanice

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954-14.06.1955 Velitelská četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hlásná rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hlásná rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hlásná rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Plukovní škola


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-15.06.1955 VÚ 5948 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, Tabulka mírových počtů č. 100/57, www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/157-hlasny-pluk-1954-1955-t48473#411631Verze : 2
157. hlásný pluk Olomouc


Organizace pluku podle tabulky mírových počtů ze 16.02.1955
(Tabulka čís. 100/57)


I. Organizační složky:
1. Velitelství
2. Velitelská četa
3. Hlásná rota (3 roty v pluku)
4. Radiolokační stanice - velká (1x P-20)
5. Radiolokační stanice - malá (4x P-8)
6. Plukovní škola
7. Ošetřovna
8. Dělostřelecké vyzbrojování
9. Družstvo technického zabezpeční
10. Intendační dílna
11. Kontrolní pojízdná dílna radiolokačních stanic (KRAS)
12. Sklady
13. Správa budov


II. Osoby:
Důstojníci: 106
Poddůstojníci : 193
Mužstvo: 845
Vojáci celkem: 1164


Občanští zam.: 16
Pluk celkem: 1180Zdroj: Vojenský historický archiv (kopie tabulky)
URL : https://www.valka.cz/157-hlasny-pluk-1954-1955-t48473#411634Verze : 1
Radiolokační stanoviště 157. hlásného pluku:
(Počátkem r. 1955)
Radiolokační stanice = RLS
1. RLS Jaroměřice (zdvojená)- rozdělena na
a) Jinošov u Náměště /Osl. (P-20)
B) Krnčice u Mor. Budějovic (P-8)
2. RLS Moravská Nová Ves (Břeclav")
3. RLS Velké Úlany (ZRUŠENA K 31.10.1955
4. RLS Stará Ves u Přerova (postavebí přejmenováno na Chropyně: P-8
5. RLS Studená Loučka u Mohelnice (později Starý Maletín)
A
PLUKOVNÍ: Olomouc: P-8
-
Zdroj: VÚA Praha, Fond 157. radiotechnického pluku
URL : https://www.valka.cz/157-hlasny-pluk-1954-1955-t48473#465349Verze : 2