Main Menu
User Menu

157. hlásný prapor [1951-1954]

157th Observation Warning Battalion

     
Název:
Name:
157. hlásný prapor
Originální název:
Original Name:
157. hlásný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
157. hlásný pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.11.1954 2. obvod protiletadlové obrany státního území
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-01.11.1954 Olomouc, ? /

Velitel:
Commander:
01.03.1951-01.06.1952 Prášil, Adolf (Podplukovník)
01.06.1952-01.11.1954 Sedláček, Jaroslav (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1951-01.10.1951 1. rota hlásné služby
01.03.1951-01.10.1951 2. rota hlásné služby
01.06.1951-01.10.1951 3. rota hlásné služby
01.10.1951-01.11.1954 1. vidová hlásná rota
01.10.1951-01.11.1954 2. vidová hlásna rota
01.10.1951-01.11.1954 3. vidová hlásná rota
01.10.1951-01.11.1953 Školní a výcviková rota 157. hlásného praporu
25.02.1952-01.01.1953 Radiotechnická rota Veľké Úľany
01.01.1953-01.11.1953 1. radiotechnická četa
01.01.1953-01.11.1953 2. radiotechnická četa
01.11.1953-01.11.1954 1. radiotechnická stanice
01.11.1953-01.11.1954 2. radiotechnická stanice
01.11.1953-01.11.1954 Praporní škola 157. hlásného praporu

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.10.1951-01.11.1954 VÚ 5948 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (157. hlásný prapor),
URL : https://www.valka.cz/157-hlasny-prapor-1951-1954-t48472#454928Verze : 0
MOD
Prosím vložit:
Vznik: 01.03.1951
Velitelé:
01.03.1951-01.06.1952 Prášil, Adolf (podplukovník)
01.06.1952-01.11.1954 Sedláček, Jaroslav (kapitán)
URL : https://www.valka.cz/157-hlasny-prapor-1951-1954-t48472#605473Verze : 0
Janko díky!
URL : https://www.valka.cz/157-hlasny-prapor-1951-1954-t48472#605512Verze : 0
Diskuse
Hotovo
URL : https://www.valka.cz/157-hlasny-prapor-1951-1954-t48472#605503Verze : 0
MOD