Main Menu
User Menu

157. radiotechnický pluk [1955-1961]

157th Electronic Regiment

     
Název:
Name:
157. radiotechnický pluk
Originální název:
Original Name:
157. radiotechnický pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1955
Předchůdce:
Predecessor:
157. hlásný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
61. radiotechnický prapor a 62. radiotechnický prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1955-01.07.1957 2. obvod protivzdušné obrany státu
01.07.1957-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
Dislokace:
Deployed:
15.06.1955-01.07.1957 Olomouc,Hanácké kasárny /
01.07.1957-01.09.1961 Brno, Jaselské kasárny /
Velitel:
Commander:
15.06.1955-DD.09.1958 Bezděk,Zdeněk (major)
DD.09.1958-DD.MM.RRRR Pekárek, Bohumil (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.10.1960 Pekárek, Bohumil (major)
DD.10.1960-01.09.1961 Gažo, Vincent (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.06.1955-01.11.1955 1. radiolokační stanice
15.06.1955-01.11.1955 1. vidová hlásná rota
15.06.1955-01.11.1955 2. radiolokační stanice
15.06.1955-01.11.1955 2. vidová hlásna rota
15.06.1955-01.11.1955 3. radiolokační stanice
15.06.1955-01.11.1955 3. vidová hlásná rota
15.06.1955-01.11.1955 4. radiolokační stanice
15.06.1955-01.11.1955 5. radiolokační stanice
15.06.1955-01.06.1957 Plukovní hláska
15.06.1955-01.10.1958 Plukovní škola 157. radiotechnického pluku
15.06.1955-01.06.1957 Spojovací rota
01.11.1955-01.06.1957 1. radiotechnická hláska
01.11.1955-01.10.1958 1. rotní hláska
01.11.1955-01.10.1958 2. radiotechnická hláska
01.11.1955-01.11.1956 2. rotní hláska
01.11.1955-30.09.1956 3. radiotechnická hláska
01.11.1955-01.11.1956 3. rotní hláska
01.11.1955-01.10.1958 4. radiotechnická hláska
01.11.1955-01.10.1958 5. radiotechnická hláska
01.11.1955-01.06.1957 6. radiotechnická hláska
01.11.1955-01.10.1956 8. radiotechnická hláska
DD.MM.1956-01.06.1957 Radiotechnická hláska Bruntál
DD.MM.1956-01.06.1957 Radiotechnická hláska Místek
01.06.1957-01.10.1958 1. radiotechnická hláska
01.06.1957-01.10.1958 3. radiotechnická hláska
01.06.1957-01.10.1958 6. radiotechnický uzel
01.06.1957-01.10.1958 Plukovní velitelské stanoviště
01.06.1957-01.10.1958 Provozní rota
DD.09.1957-01.10.1958 Odloučené stanoviště Jinošov
01.10.1958-01.09.1961 330. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 331. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 334. radiotechnický uzel
01.10.1958-01.09.1961 335. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 336. radiotechnický uzel
01.10.1958-01.09.1961 338. radiotechnická hláska
01.10.1958-01.09.1961 Poddůstojnická škola 157. radiotechnického pluku
01.10.1958-01.09.1961 Provozní uzel
01.10.1958-01.09.1961 Velitelská rota
DD.05.1961-01.09.1961 337. radiotechnická hláska

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
15.06.1955-01.07.1957 VÚ 5948 Olomouc
01.07.1957-01.09.1961 VÚ 5948 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv;Fond č.2637
"157. radiotechnický pluk Brno" (1951-1961)
Původce:157. radiotechnický pluk Brno; dříve: 157.hlásný prapor, 157.hlásný pluk - www.badatelna.eu
www.vojenstvi.cz,
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/157-radiotechnicky-pluk-1955-1961-t48471#411642Verze : 3