Main Menu
User Menu
Reklama

Dobrovodský, Ľudovít

     
Příjmení:
Surname:
Dobrovodský
Jméno:
Given Name:
Ľudovít
Jméno v originále:
Original Name:
Ľudovít Dobrovodský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major letectva v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.12.1921 Jablonové /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.08.1957 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- šéfpilot Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zahynul pri predvádzaní prototypu L-60 Brigadýr.
- dosiahol 2 zostrely - Il-2 a Fw 189
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
archív autora - Haspeklo
Bystrický,Šumichrast - Letka 13 v dokumentoch a obrazoch; Magnet press 2004; ISBN 80-89169-02-3
Rajlich, Sehnal - Slovenští letci 1939-1945; Vydavatelstvo Kolínske noviny 1991
Kliment - Slovenská armáda 1939-1945; Mustang 1996; ISBN 80-7191-132-1
Šumichrast, Klabaník - Slovenské letectvo 1939-1944,2 diel ; Magnet-Press 2000; ISBN: 80-968073-6-6
Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
aces.safarikovi.org
URL : https://www.valka.cz/Dobrovodsky-Ludovit-t48379#570983Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dobrovodský
Jméno:
Given Name:
Ľudovít
Jméno v originále:
Original Name:
Ľudovít Dobrovodský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR major letectva v zálohe
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.06.1943-09.09.1943 Letka 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. československý samostatný stíhací letecký pluk
25.01.1945-DD.MM.RRRR 1. československý stíhací letecký pluk
01.03.1954-08.08.1957 Výzkumný a zkušební letecký ústav
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
2x

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
?

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
?

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archív autora - Haspeklo
Bystrický,Šumichrast - Letka 13 v dokumentoch a obrazoch; Magnet press 2004; ISBN 80-89169-02-3
Rajlich, Sehnal - Slovenští letci 1939-1945; Vydavatelstvo Kolínske noviny 1991
Kliment - Slovenská armáda 1939-1945; Mustang 1996; ISBN 80-7191-132-1
Šumichrast, Klabaník - Slovenské letectvo 1939-1944,2 diel ; Magnet-Press 2000; ISBN: 80-968073-6-6
Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
aces.safarikovi.org
URL : https://www.valka.cz/Dobrovodsky-Ludovit-t48379#570988Verze : 0
MOD
major letectva v zálohe Ľudovít DobrovodskýStíhací pilot, prílušník SVZ, nasadený s Letkou 13 na východe, účastník SNP, príslušník 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku v ZSSR.


Ľudovít Dobrovodský sa narodil sa v Jabloňovom v rodine hájnika. Vyštudoval meštiansku školu. Do armády vstúpil 10.1.1940. V rokoch 1941 až 1942 navštevoval školu letectva v Trenčianskych Biskupiciach a v júni roku 1942 úspešne absolvoval kurz jednomiestnych strojov. Dňa 10.1.1942 prijatý do poddôstojníckeho zboru Slovenského letectva.


Od októbri 1942 sa spoločne so skupinkou trinástich vybraných pilotov zúčastnil kurzu nočného lietania, ktorý bol sústredený na letisku Piešťany. Kurz trval do polovice apríla roku 1943 a paralelne s ním od 1. apríla navštevoval Dobrovodský kurz preškoľovania na Messerschmitt Bf 109 E v Piešťanoch. Veliteľom preškoľovania bol doterajší veliteľ Letky 12, stotník Jozef Páleníček. Od 10. apríla však bol menovaný za veliteľa Letky 13 a tak funkciu veliteľa kurzu prebral major Ondrej Ďumbala, bývalý veliteľ Letky 13. Pod Ďumbalovým vedením sa kurz zintenzívnil, aby bolo v čo najskoršom čase možné vystriedať prvú garnitúru pilotov Letky 13, ktorá pôsobila na východnom fronte od novembra roku 1942.


Z frekventantov preškoľovania na Bf 109 bola vytvorená skupina pilotov druhej garnitúry Letky 13. Presun jej personálu sa začal 23.júna 1943 z Piešťan a prebiehal po železnici. Do svojho cieľa, na základňu Sarabuza na Kryme, skupina dorazila 28.júna 1943. Jej piloti sa zúčastnili zoznamovacích letov a letov v spoločnosti ich skúsenejších kolegov z prvej garnitúry. Ich prvým bojovým pôsobiskom bola základňa Anapa.


Piloti druhej garnitúry, na rozdiel od predchádzajúcej skupiny, neprejavovali prílišný záujem o boj proti sovietskym pilotom, čo sa prejavovalo hlavne ak operovali samostatne. Vyvrcholením týchto nálad bola dezercia pilotov rotníka Antona Matúšeka a čatníka Dobrovodského. Dobrovodský vzlietol na stroji Bf 109 G-4 ( W.Nr. 19347) dňa 9.9.1943 spolu s Matúšekom, pôvodne na sprievodný let prieskumného lietadla. Piloti sa však ešte pred letom dohodli na prelete k sovietom a tak hneď po štarte zamierili na sovietske územie, kde pristáli v okolí Novorosijskaja. Prihlásil sa k odbojovým čs. jednotkám v Sovietskom zväze a tak bol 12.12.1943 v Buzuluku prijatý do vznikajúceho čs. leteckého uskupenia.


Od marca do mája 1944 sa preškoľoval na sovietske stíhacie lietadlá, následne bol prijatý do 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku v ZSSR. Pod vedením Františka Fajtla preletel 17.9.1944 pluk na letisko Zolná pri Zvolene. Pluk podporoval svojou činnosťou povstalecké vojská a zaisťoval tiež vzdušnú obranu letiska Tri Duby. 18.októbra 1944 dosiahol jeden zostrel Fw 189 a tiež jeden poškodený Fw 189 a jeden Ju 88.


S plukom odletel 25.10.1944 späť na Sovietske územie. Prelet však prebiehal za zhoršených poveternostných podmienok, čo viedlo k rozdeleniu pilotov. Dobrovodský napokon sám pristál v blízkosti rumunského letiska Oradea Mare. Dobrovodský bol spolu s 1. čs. stíhacím leteckým plukom zaradený do 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR.


V povojnovom letectve zastával mnohé funkcie, krátko po vojne velil skupine bojujúcej proti banderovcom, ďalej velil 1. stíhaciemu pluku, slúžil tiež ako učiteľ lietania a napokon ako skúšobný pilot prototypovej letky. V roku 1955 slúžil určitú dobu na Cejlóne a v Indii ako predvádzací pilot podniku Kovo. Od 1.3.1954 do svojej smrti bol vedúcim skúšobným pilotom Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Tragicky zahynul 8.8.1957 na letisku Kbely v Prahe pri predvádzaní prototypu lietadla L-60 Brigadýr.


Počas pôsobenia Letky 13 na východe (1943) bol Dobrovodskému priznaný jeden zostrel (13.8.1943 - Il-2 ). Počas SNP si pripísal ďalší zostrel 18.10.1943 - Fw 189.


Udelené vyznamenania:Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom I.stupňa
Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom II.stupňa
Čs. vojnový kríž 1939; udelený 2 krát
Rád Slovenského národného povstania I.triedy
Medal Za pobedu nad Germanijej
čs. medaila Za zásluhy
Československá vojenská pamätná medaila za službu v československej armáde v zahraničí so štítkom ZSSR


Zdroje:
archív autora
Bystrický,Šumichrast - Letka 13 v dokumentoch a obrazoch; Magnet press 2004; ISBN 80-89169-02-3
Rajlich, Sehnal - Slovenští letci 1939-1945; Vydavatelstvo Kolínske noviny 1991
Kliment - Slovenská armáda 1939-1945; Mustang 1996; ISBN 80-7191-132-1
Šumichrast, Klabaník - Slovenské letectvo 1939-1944,2 diel ; Magnet-Press 2000; ISBN: 80-968073-6-6
Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Dobrovodsky-Ludovit-t48379#188852Verze : 2
Fotografia s názvom " Bojovník za Európu " uverejnená v nemeckom propagandistickom časopise Signal / tumbler.com.


Text pod fotografiou : " Mladé slovenské Vzdušné zbrane efektívne bojujú voči spoločnému nepriateľovi európskych národov, slovenská stíhacia letka 13 oznámila pred mesiacom dosiahnutie 200-tého zostrelu na východnom fronte ".


Zdroj:
Gonzo - www.gonzoaviation.com
Dobrovodský, Ľudovít - Vľavo čtk. František Bošmanský, vpravo čtk. Ľudovít Dobrovodský.

Vľavo čtk. František Bošmanský, vpravo čtk. Ľudovít Dobrovodský.
URL : https://www.valka.cz/Dobrovodsky-Ludovit-t48379#570989Verze : 2
MOD