Main Menu
User Menu

4. prapor radiotechnického zabezpečení [1963-1992]

4th Electronic Support Battalion

     
Název:
Name:
4. prapor radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
4. prapor radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
4. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1992
Nástupce:
Successor:
4. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1973 Vyšší letecké učiliště
01.09.1973-28.08.1991 Vysoká vojenská letecká škola
28.08.1991-01.09.1992 Školící a výcvikové strědisko letectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.09.1992 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-DD.MM.RRRR Cifra, (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bolf, Ján (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kelemen, Ján (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mihalák, Pavol (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Luptáčík, Peter (Major)
DD.MM.RRRR-01.09.1992 Mačák, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1963-31.12.1992 VÚ 6351 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (4. prapor radiotechnického zabezpečení),
URL : https://www.valka.cz/4-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1992-t48348#456391Verze : 2
MOD
4. prapor radiotechnického zabezpečení (4. pr rtz)


Krycí číslo: VÚ 6351


Zřízení: 1.9.1963 - Přejmenováním 4. praporu pozemního zabezpečení navigace (PZN)


Dislokace: Košice


Nadřízené stupně : Vyšší letecké učiliště (1963 - 1973)
Vojenská vysoká letecká škola (1973 - 1992)


Zabezpečované jednotky: 2. letecký školní pluk


Zrušení: 31.12.1992 - 1.1.1993 Předán do složení Armády SR


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/4-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1992-t48348#188713Verze : 0